تحریک سلول‌های بنیادی عصبی با ریسمان نانولوله کربنی

گروه پژوهشی که زیر نظر تزو وی وانگ استادیار دانشگاه ملی تسینگ هوا فعالیت ‏می‌کند، بواسطه تحلیل ژن ویژه عصبی، متوجه شده است که قرار دادن سلول‌های بنیادی ‏عصبی بر روی ریسمانی از نانولوله‌های کربنی در مقایسه با قرار دادن آنها بر روی بستر ‏کاشت بافت مرسوم، منجر به ‏طویل‌شدن‌شان نیز می‌شود.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ گروه پژوهشی که زیر نظر تزو وی وانگ استادیار دانشگاه ملی تسینگ هوا فعالیت ‏می‌کند، بواسطه تحلیل ژن ویژه عصبی، متوجه شده است که قرار دادن سلول‌های بنیادی ‏عصبی بر روی ریسمانی از نانولوله‌های کربنی در مقایسه با قرار دادن آنها بر روی بستر ‏کاشت بافت مرسوم، منجر به نه تنها افزایش تمایز عصب‌ها بلکه تقویت قابلیت ‏طویل‌شدن‌شان نیز می‌شود. ‏

 

وانگ می‌گوید: «نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در این مطالعه نه در شکل الگوی ‏کاتالیستی، نه لایه کامپوزیتی و نه محلول پخش شده بلکه به صورت آزاد ایستاده بودند. ‏برخلاف لایه‌های پوشیده شده کامپوزیتی یا اسپری شده این شکل از نانولوله‌های کربنی در ‏زمان سنتز به هیچ‌گونه افزودنی اضافی نیاز ندارند و در نتیجه به زدودن اثر مواد افزودنی و ‏سموم کشنده سلول‌ها نیازی نیست. بعلاوه ساختار آزاد و ایستاده برای ما امکان تغییر در ‏اندازه و شکل توده نانولوله‌های جمع‌آوری شده بدون محدودیت زیرلایه‌ها را فراهم ‏می‌کند.» ‏

 

 تصویر میکروسکوپ الکترونی از برهم‌کنش سلول‌های بنیادی ‏عصبی و ریسمان نانولوله کربنی. عمده رشته‌های عصبی در طول ‏ساختارتپه‌مانندِ حلزونی شکل، امتداد یافته‌اند. تصویر گوشه: ‏تصویری با بزرگنمایی کم از ساختار ریسمان نانولوله کربنی. ‏

 

این پژوهشگران ریسمان مستقلی از نانولوله‌های کربنی ایجاد کردند که نقش زیرلایه قابل ‏کاشت را برای رشد سلول بنیادی عصبی ایفا می‌کند و بعلاوه قابلیت تحریک الکتریکی را در ‏مرز ریسمان نانولوله کربنی با ایجاد قابلیت مشاهده درجا فراهم می‌کند. ‏

 

این سلول‌های بنیادی بطور فلوئورسانتی برداشته شده و روی ساختار درهم پیچیده و ‏ریسمان‌مانند نانولوله کربنی کاشته شدند. این ریسمان نانولوله کربنی پایه‌ای ایجاد می‌کند که ‏امکان مشاهده درجای پاسخ بلادرنگ سلول‌های بنیادی بر روی زیرلایه رسانای الکتریسیته ‏بعد از تحریک الکتریکی را فراهم می‌کند.‏ وانگ تاکید می‌کند که ریسمان نانولوله کربنی امکان مشاهده رفتار زنده سلول بنیادی را ‏فراهم می‌آورد. وی می‌گوید: «در کاربردهای آینده، این پیشرفت برای بیان برهم‌کنش ‏سلول – سلول یا سلول – شبکه در شرایط سلول زنده کارآمد بوده و در نتیجه ابزاری مفید ‏برای تحقیقات موثر در نانوپزشکی خواهد بود.»

 

این گروه همچنین در تلاش برای فهم این موضوع است که آیا نانوتوپوگرافی و ساختار ‏نانومتری این ریسمان نانولوله کربنی می‌تواند اثر مهمی بر روی جهت رشد رشته‌های عصبی ‏داشته باشد و یا حتی می‌تواند بر روی نوع پدیداری ‏‎(phenotype)‎‏ سلول‌های بنیادی اثرگذار ‏باشد. ‏

 

با توجه به گفته وانگ ریسمان نانولوله کربنی که دارای رسانایی الکتریکی است ممکن ‏است در طول تحریک میکروالکتریکی، اثر هم‌افزایی بر بهبود فرآیند ترمیم بافت‌های عصبی ‏آسیب‌دیده، داشته باشد. همچنین با بررسی رشد و تغییرات سلول‌های بنیادی بر روی ریسمان ‏نانولوله های کربنی در شرایط بلادرنگ می‌توان اطلاعاتی در خصوص آنالیز رفتار سلولی در ‏ساختار با ابعاد نانومتری ارائه داد. این بررسی‌ها در سطوح مولکولی با جزئیات بیشتر مانند ‏مسیر انتقال سیگنال و تزریق درون سلولی زیست‌مولکول‌های خاص انجام می‌شود. ‏

 

علاوه براین، این ریسمان نانولوله کربنی ممکن است نقش اندام عصبی مصنوعی را در ‏محیط آزمایشگاهی برای بررسی و تحریک الکتریکی اثر دارو بر روی بیماری‌های ‏تخریب‌کننده اعصاب ایفا کرده و یا با ترکیب با سلول‌های بنیادی/اولیه عصب بعنوان ساختار ‏قابل کاشت برای کاربرد در مهندسی عصب در محیط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.‏ این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏Small‏ منتشر کرده‌اند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎