انتخاب گزینه بهتر برای جذب گازهای سمی

یک تیم تحقیقات بین اللملی موفق به ارائه راهبرد تازه‌ای جهت انتخاب مواد کربنی مناسب برای زدودن گازهای سمی شده است. در این روش از محاسبه ثابت هنری ماده استفاده شده است.

یک تیم تحقیقات بین اللملی موفق به ارائه راهبرد تازه‌ای
جهت انتخاب مواد کربنی مناسب برای زدودن گازهای سمی شده است. در این روش از
محاسبه ثابت هنری ماده استفاده شده است.

یکی از دغدغه‌های نیروهای امنیتی در برابر حملات تروریست‌ها استفاده از
گازهای محرک سیستم عصبی نظیر تابون، سارین، سومان و VX است. این ترکیبات
کاملا بی‌بو، شفاف و بی‌رنگ هستند و گاهی بوی نسبتا شیرینی دارند که
می‌توانند به سیستم عصبی بدن حمله کنند. این مواد با سرعت‌های مختلف
می‌توانند در هوا پراکنده شوند و معمولا از هوا غلیظ‌تر هستند. روش‌های
رایج برای شناسایی این ترکیبات عبارتند از آرایه‌های پلیمری رسانا، حسگرهای
موجی صوتی سطحی و ماشین‌های بُرداری هستند البته ساده‌ترین روش استفاده از
کاغذهای شناساگری است که در اثر مجاورت با این ترکیبات تغییر رنگ می‌دهند.
بیشتر این روش‌ها از حساسیت پایینی برخوردار بوده و سرعت پاسخگویی اندکی
دارند.

 

 
filereader.php?p1=main_13264068d108c6901
 
 
مواد نانوحفره‌ای می‌توانند این عوامل سمی
را با جذب فیزیکی جمع‌آوری کنند. از زمان جنگ جهانی اول تا کنون از مواد
کربنی برای حذف این گازهای سمی استفاده می‌شده است با این حال اطلاعات
زیادی درباره اثرات ساختاری این مواد روی طول عمر این ترکیبات کربنی در دست
نیست.

پیروت کوالچیکی از محققان دانشگاه کرتین می‌گوید می‌توان گفت ساختار درونی
مواد نانوحفره‌ای روی زمان موثر محافظت آنها در برابر گازهای سمی موثر است
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چگونه می‌‌توان این ساختار را
بهینه کرد به‌طوری که مقاومت در برابر گازهای سمی به حداکثر برسد. باید
تحقیقات بنیادین صورت گیرد تا بتوان به این سوال پاسخ داد.

برای شفاف‌تر شدن این موضوع محققان دانشگاه روتگرز با همکاری همتایان خود
در دانشگاه لهستان و دانشگاه کرتین مقاله‌ای تحت عنوان

Screening of Carbonaceous Nanoporous Materials for Capture of Nerve
Agents
در نشریه Physical Chemistry Chemical Physics به چاپ رساندند.
در این مقاله آنها توضیحاتی در مورد انتخاب نانومواد مناسب برای جذب گازهای
فرار سمی ارائه کردند.

پیروت کوالچیکی می‌گوید ما قصد داریم راهبرد کاملا جدیدی برای ترکیب کارهای
تحقیقاتی و محاسبات نظری ارائه کنیم تا با استفاده از آن بتوان مواد کربنی
بهتری برای جذب مولکول‌های سمی ارائه کرد. ما ابتدا توزیع اندازه نانوحفره‌ها
را روی مواد متخلخل تجاری مشخص کردیم در قدم بعد ثابت هنری را برای گازهای
سارین و DMMP محاسبه نمودیم. در نهایت میانگین ثابت هنری را با استفاده
آزمایشاتی مشخص کردیم با دانستن میانگین ثابت هنری و غلظت گازهای سارین و
DMMP توانستیم مقدار گاز قابل جذب را روی نمونه به‌دست آوریم. با این روش
می‌توان نانومواد کربنی بهینه را برای استفاده در ادوات ایمنی مشخص کرد.