شبیه‌سازی حسگرگازی با استفاده از نانولوله‌های بورونیتریدی

پژوهشگران ایرانی موفق به شبیه‌سازی ‏حسگرهای گازی فسژن شدند. در این شبیه‌سازی ازنانولوله‌های بورنیتریدی دوپ شده با اتم‌های ‏اسکاندیم، جهت بکارگیری در حسگرهای گازی به منظور اندازه‌گیری گاز سمی فوسژن استفاده شد.

پژوهشگران دانشگاه‌های شهید رجایی تهران، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد واحد اسلام‌شهر موفق به شبیه‌سازی ‏حسگرهای گازی فسژن شدند که در پی این شبیه‌سازی نشان داده شد که نانولوله‌های بورونیتریدی به تنهایی واجد شرایط ‏لازم جهت بکارگیری در حسگرهای گازی به منظور اندازه‌گیری گاز سمی فوسژن نیستند، اما با دوپ کردن اتم‌های ‏اسکاندنیم، قابلیت آن به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. روش محاسباتی بکار رفته بر اساس روش‌های تابعیت چگالی است که از دقت بالایی برخوردار است.‏

هدف از این کار پژوهشی شبیه‌سازی حسگرگازی برای گاز سمی فوسژن بر پایه نانولوله‌های بورونیتریدی دوپ شده با ‏اتم‌های اسکاندیم بوده است.

دکتر جواد بهشتیان عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران در مصاحبه با بخش ‏خبری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در رابطه با مراحل کار گفت: «در ابتدا مانند هر تحقیق دیگری به مطالعه کارهای انجام ‏شده در این زمینه پرداختیم و با روش‌های مختلف آشنا شدیم. در ادامه روش‌های محاسباتی و اندازه ساختارهای مورد مطالعه ‏را تعیین کردیم سپس ساختارهای مورد نظر را بهینه‌سازی انرژی کرده و محاسبات فرکانس و آنالیزهای لازم جهت تعیین ‏خصوصیات الکترونی ضمن جذب گاز بر روی ساختار نانولوله را انجام دادیم. و نتایج بدست آمده را در قالب جدول و نمودار ‏نشان دادیم.»‏

با توجه به اینکه گاز فوسژن گاز بسیار سمی است به طوری که مقدار آن در شرایط عادی باید کمتر از ‏ppm‏ ۰٫۱ در ‏هوا باشد، بنابراین ساختن حسگرهایی با حساسیت بالا گریزناپذیر خواهد بود. به همین منظور با تلاش پژوهشگران این ‏طرح نشان داده شد که نانولوله‌های بورونیتریدی دوپ شده با اتم‌های اسکاندیم گزینه مناسبی برای ساخت چنین ‏حسگرهایی است. در پی این شبیه‌سازی نشان داده شد که نانولوله‌های بورونیتریدی به تنهایی واجد شرایط لازم جهت ‏بکارگیری در حسگرهای گازی به منظور اندازه‌گیری گاز سمی فوسژن نیستند، اما با دوپ کردن اتم‌های اسکاندنیم، قابلیت ‏آن به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.‏

بهشتیان با اشاره به اهمیت در دسترس بودن امکانات تحقیقاتی برای ورود به فاز تجربی این شبیه سازی افزود: «در ‏صورت فراهم شدن بودجه و دستگاه‌های لازم این آمادگی را داریم تا در فاز تجربی ادامه دهیم و حتی تا مراحل قابل ‏قبولی به منظور تجاری سازی پیش برویم.»‏

از این گاز در صنایع پلی اورتان جهت تولید پلی مریک ایزوسیانات و همچنین تولید کاربامات و رنگدانه‌ها و سایر ‏مشتقات کاربردی آن استفاده می‌شود. این طرح می‌تواند زمینه ساز مناسبی برای کنترل این گاز سمی باشد.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که توسط دکتر جواد بهشتیان از دانشگاه شهید رجایی تهران، آقای علی احمدی پیغان ‏دانشجوی شیمی فیزیک در مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس و آقای دکتر ضرغام باقری از دانشگاه آزاد واحد اسلام‌شهر صورت پذیرفته است، در مجله ‏Sensors and Actuators B: Chemical‏  (جلد ۱۷۱-۱۷۲، آگوست-‏سپتامبر ۲۰۱۲) منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند متن این مقاله را در صفحات ۸۴۶ الی ۸۵۲ همین شماره مشاهده ‏نمایند.‏