پلاستیک حساس به فشار با قابلیت خود ترمیم شوندگی

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد ماده‌ جدیدی سنتز کرده که هم به تماس حساس است و هم می‌تواند در دمای اتاق خود را ترمیم کند. این ماده پلیمری است که روی آن نانوذرات نیکل نشانده شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به تولید تلفن‌های هوشمند با قدرت خود ترمیم شوندگی شود.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد ماده‌ جدیدی سنتز کرده که هم به تماس
حساس است و هم می‌تواند در دمای اتاق خود را ترمیم کند. این ماده پلیمری
است که روی آن نانوذرات نیکل نشانده شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند
منجر به تولید تلفن‌های هوشمند با قدرت خود ترمیم شوندگی شود.

هیچ کس از پتانسیل‌های پوست انسان به‌طور کامل اطلاع ندارد، مدت‌هاست که
دانشمندان روی بررسی ویژگی‌های پوست کار می‌کنند. پوست هم می‌تواند در اثر
فشار اطلاعاتی را به مغز مخابره کند و هم در صورت آسیب دیدن سریع خود را
ترمیم می‌نماید. فراهم آوردن این امکان در یک ماده، اصلی‌ترین چالش ژنان
باو و همکارانش بوده است.

filereader.php?p1=main_13264068d108c6901

اخیرا این گروه تحقیقاتی موفق شده است ماده‌ای تولید کند که هم به فشار
حساس است و هم می‌تواند در صورت بریده شدن خود را ترمیم کند. نتایج این
پژوهش در نشریه
Nature
Nanotechnology
به چاپ رسیده است.

برای ساخت این ماده آنها از یک پلاستیک آغاز کردند که دارای زنجیره مولکولی
بلند بوده که با پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر متصل می‌شوند. چاو وانگ از
محققان این پروژه می‌گوید این پیوندهای دینامیک به ماده اجازه می‌دهند که
در صورت آسیب دیدن خود را ترمیم نمایند. این مولکول‌ها به‌راحتی از هم جدا
می‌شوند زمانی که این امر اتفاق افتاد دوباره می‌توانند به‌هم متصل شوند
بخش‌های اتصال، محل تماس را به‌خوبی می‌شناسند در نتیجه در هنگام گسسته شدن
زنجیره، قادرند دوباره اتصال را برقرار کنند. بنابراین این ماده قادر است
در دمای اتاق کاملا انعطاف‌پذیر بوده و در صورت آسیب دیدن به سرعت خود را
ترمیم کند.

برای افزایش استحکام این پلیمر، پژوهشگران ذرات بسیار کوچک نیکل را به آن
افزودند. سطح نانومقیاس ذرات نیکل بسیار زبر است، وجود این ذرات موجب
رسانایی ساختار پلیمر می‌گردد. باو می‌گوید نتایج به‌دست آمده از این پلیمر
کاملا جالب توجه است زیرا پلاستیک‌ها مواد عایق هستند در حالی که این محصول
کاملا رسانای الکتریکی است.

قدم بعد در این پروژه آن است که استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی این ماده
بعد از آسیب دیدن مورد آزمایش قرار گیرد. این گروه تحقیقاتی بخشی از این
ماده را به‌صورت نواری در آوردند و سپس روی آن برشی زدند. پس از این که دو
بخش برش خورده به نزدیک هم آورده شد، ماده جوش خورده به‌طوری که ۷۵ درصد از
استحکام و رسانایی الکتریکی اولیه خود را بازیافت.