تزریق سیالات با حجم فمتولیتر به سلول با استفاده از AFM

محققان سوئیسی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی موفق به ارائه ابزاری جهت تزریق کنترل شده مواد به‌درون سلول شدند. این سیستم می‌توان در مطالعه…

محققان سوئیسی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی موفق
به ارائه ابزاری جهت تزریق کنترل شده مواد به‌درون سلول شدند. این سیستم
می‌توان در مطالعه بیماری‌هایی نظیر سرطان بسیار مفید باشد.

میکروسکوپ
نیروی اتمی سیالی یکی از فناوری‌های نوظهور است که به نوعی از ترکیب
میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسیال‌ها ایجاد شده است. برای اطلاعات بیشتر به
مقاله

“FluidFM: Combining Atomic Force Microscopy and Nanofluidics in a
Universal Liquid Delivery System for Single Cell Applications and
Beyond”
مراجعه شود.

پژوهشگران سوئیسی روش جدیدی ارائه کرده‌اند که
با استفاده از آن می‌توان مواد را به‌درون سلول زنده تزریق نمود. برای این
کار از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شده که دقت نانومقیاسی برای این کار
فراهم کرده است.

filereader.php?p1=main_f55ee4523f6701bd0

جولیا وورهولت استاد موسسه میکروب شناسی ETH زوریخ می‌گوید سوزن‌های
شیشه‌ای تزریق کننده مواد میکرومقیاس در سال ۱۹۰۴ اختراع شدند اما بهینه
سازی آنها در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد. مشکل اصلی این سوزن‌ها این است که باید
با کمک دست مواد را تزریق کرد که این کار خطر آسیب رسیدن به سلول را افزایش
می‌دهد از سوی دیگر نمی‌توان مقادیر کم (حجم فمتولیتر) را به سلول تزریق
نمود و  همچنین کنترل و رصد نفوذ سوزن به‌داخل غشاءامکان پذیر نیست.

برای حل این مشکل جولیا وورهولت و همکارانش ابزار جدیدی ارائه کردند. آنها
نتایج کار خود را در قالب مقاله‌ای تحت عنوان
“Force-Controlled Fluidic Injection into Single Cell Nuclei”
در
نشریه Smalبه چاپ رساندند. این تیم تحقیقاتی با استفاده از میکروسکوپ نیروی
اتمی بهینه شده پیمایشگر را به‌درون هسته سلول فرو برده و سیال مورد نظر را
درون آن تزریق کردند.

از مزیت‌های این سیستم آن است که می‌توان نیروی
وارد شده به سیتوپلاسم و هسته را رصد کرد همچنین مقدار فشار اعمال شده برای
رهایش سیال مورد نظر قابل کنترل است. جولیام جنتایل می‌گوید با تعیین مقدار
فشار، ما می‌توانیم حجم ماده‌ای که قرار است تزریق شود را از یک یا دو
پیکولیتر تا چند ده فمتولیتر کنترل کنیم.

این تیم تحقیقاتی نشان دادند
که راهبرد آنها پتانسیل‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد برای مثال برای
بیان ژن پروتئین فلورسانت سبز از این روش می‌توان استفاده کرد. همچنین از
این روش برای تزریق‌های استاندارد شده به‌درون هسته سلول می‌توان استفاده
نمود. از سوی دیگر این فناوری می‌تواند امکان بررسی نقش یک پروتئین یا ژن
را در سلول فراهم کند که این امر در مطالعه سلول‌های بنیادین، سرطان‌شناسی
و عصب شناسی نقش مهمی دارد.