افزایش بازدهی داروهای اسید نوکلئیکی با نانوذرات

متخصصان فناوری‌نانوی موسسه ملی علوم مواد در ژاپن با استفاده از نانوذرات سیلیکون ‏موفق به ارائه فناوری شده‌اند که بازدهی داروهای اسید نوکلئیکی را افزایش می‌دهد.‏

متخصصان فناوری‌نانوی موسسه ملی علوم مواد در ژاپن با استفاده از نانوذرات سیلیکون ‏موفق به ارائه فناوری شده‌اند که بازدهی داروهای اسید نوکلئیکی را افزایش می‌دهد.
 ‏
داروهای اسید نوکلئیکی توسط ‏DNA‏ و ‏RNA‏ تولید می‌شوند و جدیدترین داروهای ‏هدفگیر مولکولی هستند که پروتئین‌های انتخابی یا رشته‌های اصلی را با دقت بالا هدفگیری ‏می‌کنند. انتظارات زیادی از داروهای اسید نوکلئیکی در درمان سرطان‌ها، عفونت‌های ‏ویروسی، بی‌نظمی‌های خودایمنی، و بیماری‌های حساسیتی مانند تب یونجه و غیره وجود ‏دارد. پژوهشگران این موسسه موفق به ارائه فناوری شدند که از نانوذرات برای افزایش ‏بازدهی داروهای اسید نوکلئیکی جهت درمان تب یونجه و بیماری‌های مشابه استفاده می‌کند. ‏

این داروهای نوکلئیکی بنام ‏CpG ODN‏ (سیتوزین- فسفات-گوانین ‏اولیگو دی‌اکسی نولکئوتید)، که قبلا ساخته شده‌اند، از دو نوع کلی تشکیل می‌شوند. اولی از ‏نوع اینترفرونی است که تولید اینترفرون می‌کند. دیگری از نوع اینترلوکین است و اینترئوکین ‏‏۶ ایجاد می‌کند. اینترفرون و اینترلوکین ۶ موادی هستند که به ایمنی-القایی مربوط می‌شوند. ‏با این حال، با روش‌های متداول امکان القای همزمان اینترفرون و اینترلوکین، حتی هنگامی ‏که این دو نوع ‏CpG ODN‏ به‌طور هم‌زمان برای افزایش اثر ایمنی توزیع شوند، وجود ندارد. ‏

در مطالعه حاضر، فقط از نوع اینترلوکین ‏CpG ODN‏ استفاده شد. ‏CpG ODN‏ با دو روش ‏مختلف به نانوذرات سیلیکون متصل گردید و از هر دو نوع نانوذره به‌طور هم‌زمان استفاده ‏شد. با این‌کار پژوهشگران مذکور برای اولین بار در جهان موفق به فعال‌سازی هم‌زمان ‏اینترفرون و اینترلوکین ۶ به میزان بالا شدند.

filereader.php?p1=main_9f816fe996a75edbb
تغییر در بازدهی ‏CpG ODN‏ با استفاده از نانوذرات سیلیکون. (چپ) ‏مولکول‌های ‏CpG ODN‏ آزاد در برهم‌کنش با ‏TLR9‎‏ تولید اینترلوکین ۶ (‏IL-6‎‏) ‏می‌کنند. (وسط) هنگامی که ‏CpG ODN‏ به‌طور الکترواستاتیکی به نانوذرات ‏سیلیکون (دایره‌های آبی) متصل شود امکان القای اینترفرون (‏IFN‏) ایجاد ‏می‌شود. (راست) هنگامی که ‏CpG ODN‏ فقط به یک انتهای نانوذرات سیلیکون ‏متصل شود می‌تواند مثل ‏CpG ODN‏ آزاد تولید ‏IL-6‎‏ کند. ‏
 ‏

روشی که در آن داروها با استفاده از نانوذرات بعنوان حامل در درمان‌های پزشکی ‏استفاده می‌شوند به دارورسانی معروف است. نقش اصلی نانوذرات در رهیافت‌های مرسوم، ‏تحویل دارو به سلول یا بافت هدف و آزادسازی آن است. در پژوهش حاضر نقش نانوذرات ‏فقط به انتقال دارو و آزادسازی آن محدود نمی‌شود بلکه در کنترل اثرگذاری دارو نیز نقش ‏حیاتی دارند.
 ‏
این موفقیت امکان اعمال داروی مذکور در درمان بیماری‌های عفونی، ایمنی-‏‎ ‎درمانی ‏برای سرطان، و درمان تب یونجه و سایر بیماری‌های حساسیتی را خواهد داشت. با استفاده از ‏این روش تحویل داروهای اسید نوکلئیکی غیر از ‏CpG ODN‏ نیز امکان‌پذیر است. ‏

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در ‏Scientific Reports‏ که یک مجله ‏از گروه انتشارات ‏Nature‏ است، منتشر کرده‌اند.‏