روشی جدید برای رصد دارو در بدن

یک تیم تحقیقات بین المللی روشی جدید برای رصد زیست مولکول‌ها در بدن ارائه کرده است. این روش ترکیبی از سی تی اسکن و تصویربرداری انعکاسی فلورسانس است.

یک تیم تحقیقات بین المللی روشی جدید برای رصد زیست مولکول‌ها در بدن ارائه کرده است. این روش ترکیبی از سی تی اسکن و تصویربرداری انعکاسی فلورسانس است.

یکی از کلیدی‌ترین مسائل در توسعه روش‌های جدید در نانوپزشکی آن است که بتوان حرکت حمل‌کننده‌های دارو را در بدن رصد کرد با این کار می‌توان فهمید که دارو به کجا می‌رود و چگونه اثر می‌کند. برای تولید محصولی که بتواند تاییدیه‌های لازم را بگیرد و برای درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد باید روشی غیرمخرب برای تست نانوداروها ارائه کرد.

وان لامرز از دپارتمان تصویربرداری مولکولی موسسه هلمهولتز و دانشگاه آخن آلمان می‌گوید تمام مطالعاتی که پیش از این در این حوزه انجام شده مبتنی بر تصویربرداری انعکاسی فلورسانس (FRI) دو بعدی است. یکی از مشکلات استفاده از این سیستم دو بعدی آن است که نمی‌توان ترکیبات فلورسانس را در بافت‌های عمیق شناسایی کرد بنابراین سیستم توموگرافی مولکولی فلورسانس سه بعدی پیشنهاد شد. فقدان اطلاعات اناتومی، سد راه استفاده از این سیستم سه بعدی بوده است. 

لامرز می‌گوید این سیستم با پیمایشگرهای قابل فعال شدن مولکولی که برای تشخیص طبی استفاده می‌شود بسیار متفاوت است. اخیرا نتزیاچریسستوز و همکارانش مقاله‌ای تحت عنوان “FMT-XCT: in vivo animal studies with hybrid fluorescence molecular tomography–X-ray computed tomography” را به چاپ رساندند که در آنها از ترکیب CT-FMT استفاده شده است. این ترکیب می‌تواند ابزار خوبی برای تحقیق در محیط زنده باشد. این سیستم را لامرز و همکارانش اخیرا ارائه کرده‌اند. در این پروژه محققانی از دانشگاه اوتریخت، دانشگاه تونتی و آکادمی علوم جمهوری چک شرکت داشتند. این گروه نتایج کار خود را در قالب مقاله‌ای تحت عنوان “Noninvasive Optical Imaging of Nanomedicine Biodistribution” در نشریه ACS Nano به چاپ رساندند. این گروه تحقیقاتی موفق شده است تا مواد زیستی را به تصویر کشیده و تجمع آنها را در محل مورد نظر نشان دهد، این کار با استفاده از سیستم تصویربرداری ترکیبی ۳D CT-FMT انجام شده است.

filereader.php?p1=main_387795c86765346ec
این تیم تحقیقاتی با استفاده از توموگرافی کامپیوتری موفق به آنالیز دقیق محل پیمایشگر درون بافت شده است چیزی که با استفاده از ۲D FRI و ۳D FMT غیرممکن است. لامرز می‌گوید روش‌های تصویربرداری نوری برای نشان دادن رفتار داروها درون بدن بسیار پر مشقت است اما با این روشی که ما ارائه کردیم می‌توان مقدار تجمع را درون بدن بیمار در بخش‌های بسیار عمیق نشان داد.
محققان می‌گویند که هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بتوان از این سیستم استفاده کرد. محققان در حال حاضر در تلاش برای بهینه کردن این روش هستند.