بررسی قابلیت ضد باکتری نانوذرات نقره به‌وسیله محققان ایرانی

محققان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیا اثر باکتری‌ها بر قابلیت ضد باکتری ‏نانوذرات نقره با هندسه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیا اثر باکتری‌ها بر قابلیت ضد باکتری ‏نانوذرات نقره با هندسه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها همچنین اثرات نانوذرات پوشش داده شده به وسیله‌ی پروتئین را بر روی ‏سلول‌های طبیعی مطالعه کردند. نانوذرات نقره در زمینه‌های الکترونیک، شیمی و فیزیک کاربردهای بسیاری دارند. از طرفی به دلیل ‏فعالیت‌های ضد میکروبی عمده، به عنوان یک انتخاب امیدوار‌کننده برای مبارزه با عوامل بیماریزای مقاوم، درکاربردهای زیست‌شناسی و ‏پزشکی شناخته شده است.‏

اخیراً تحقیقات گسترده‌ای بر روی نانوساختارهای فلزی، به ویژه نقره، به دلیل خواص منحصربه‌فرد آن‌ها نظیر خواص نوری، الکترونیکی ‏و کاتالیزوری صورت گرفته است. خواص و کاربردهای بالقوه نانوذرات نقره به شدت وابسته به خواص فیزیکی آن‌ها از قبیل ترکیبات شیمیایی، ‏اندازه، شکل، بلور و ساختار آنهاست.‏

اثرات ضد میکروبی/ضد باکتریایی نقره شناخته شده هستند. با این حال، مقاله‌های مختلف نتایج متناقضی در مورد اثر ضد باکتریایی ‏نانوذرات نقره از جمله در مورد سمیت بالقوه نانوذرات نقره هنگامی که در تعامل با باکتری‌های مختلف قرار می‌گیرند، ارائه داده‌اند. این تفاوت ‏معنی‌دار بین نتایج ممکن است مربوط به قابلیت‌های متفاوت میکروب/باکتری‌های مختلف در تحمل/مبارزه در برابر نانوذرات نقره باشد‎.‎

علاوه‌بر این از آنجا که نانوذرات نقره اثرات سمیت دوگانه دارند (به عنوان مثال، اثر سمی بالا بر روی باکتری‌ها و از طرفی اثر پایین/ ‏بدون اثر سمی (زیست سازگار) بر سلول‌های انسانی)، تحقیقات بسیاری مربوط به کرونای پروتئین به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ‏به خوبی مشخص شده است که سطوح اشیاء در مقیاس نانو (به عنوان مثال، نانوذرات، نانومیله‌ها و نانولوله‌ها)، هنگامی که در تماس با یک ‏شرایط زیست‌محیطی قرار داده می‌شوند بلافاصله به وسیله‌ی پروتئین پوشش داده می‌شود. شکل‌گیری کرونای پروتئین در سطح نانوذرات «هویت ‏بیولوژیکی» جدیدی در محیط بیولوژیکی ایجاد می‌کند که تعیین‌کننده پاسخ‌های سلولی/بافتی است.‏

پژوهشگران این طرح، نانوساختارهای نقره با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف (به عنوان مثال، کروی، مکعب، مثلثی، و اشکال سیمی) با ‏استفاده از روش فاز محلول را تولید کردند. این اشکال به سه دسته اصلی، حجیم (کره و مکعب)، مسطح (مثلث)، و یک بعدی (سیم) ‏تقسیم‌بندی شد.‏

نتایج حاصل از آنالیز‎ XRD ‎نشان دهنده تشکیل نانوذرات نقره فلزی بدون ناخالصی‌ها و فاز اکسیدی است. طیف سنجی جذب نوری ‏طنین‌های مختلف پلاسمون را با توجه به تقارن و شکل نانوساختارها نشان داد. همچنین آنالیزهای‎ SEM ‎و‎ TEM ‎تایید‌کننده تشکیل ‏نانوساختارهای نقره مکعب، سیمی، مثلثی و کروی بودند.‏

در ادامه خواص ضد میکروبی نانوساختارهای نقره با اشکال مختلف در برابر سه نوع مختلف از باکتری‌ها از جمله‎ E-‎کلی، باسیلوس ‏سوبتیلیس، و استافیلوکوک اورئوس بررسی شد، و نتایج تاییدکننده اثر مهم باکتری‌ها بر روی نانوذرات، به ویژه کارایی بازدارندگی رشد ‏نانوذرات بود. سمیت مقدار یکسان از هر نوع از نانوذرات در هر نوع باکتری مورد بررسی واقع شد، و نتایج نشان داد که هر نوع باکتری جواب ‏متفاوتی به نانوذرات نشان می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که تفاوت‌های قابل توجه در ترکیب غشاء باکتری‌ها مسئول این نتایج مختلف ‏سمیت هستند.‏

در نهایت، ترکیبات کرونای پروتئین در سطح این نانوذرات با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که علاقه پروتئین‌ها ‏برای پیوستن به لبه‌های تیز در سطح نانوذرات بسیار بالاتر از سطوح صاف است. علاوه‌بر این، هر دو پروتئین با وزن مولکولی بالا (بیش از ۹۰ ‏کیلو دالتون) و پروتئین با وزن مولکولی پایین (کمتر از ۶۵ کیلو دالتون) گرایش بیشتری به سطوح تیز (به عنوان مثال، مکعبی و مثلث) نسبت ‏به کره و سیمی دارند. در این مورد، می‌توان نتیجه گرفت که کرونای پروتئین در سطوح ناهموار ناهمگن است.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به وسیله ی آقای دکتر علی اکبر آشکاران (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) و سایر همکاران وی ‏صورت گرفته است، در مجله ‎ Chemical Research in Toxicology‏(جلد ۲۵، شماره ۶، ماه می، سال ۲۰۱۲) منتشر شده است. ‏علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات ۱۲۳۱ تا ۱۲۴۲ همین شماره مشاهده نمایند.‏