معرفی یک میکروسکوپ فلورسانس جدید در مرکز EMSL

مرکز EMSL در آمریکا یک میکروسکوپ فلورسانس جدید تهیه کرده است که نسبت به میکروسکوپ‌های فلورسانس رایج از قدرت تفکیک بالاتری برخوردار است. این دستگاه دارای قدرت تفکیک ۱۰۰ تا ۱۳۰ نانومتر است.

مرکز EMSL در آمریکا یک میکروسکوپ فلورسانس جدید تهیه
کرده است که نسبت به میکروسکوپ‌های فلورسانس رایج از قدرت تفکیک بالاتری
برخوردار است. این دستگاه دارای قدرت تفکیک ۱۰۰ تا ۱۳۰ نانومتر است.

اخیرا یک سیستم میکروسکوپ فلورسانس با قدرت تفکیک بالا در آزمایشگاه علوم
مولکولی زیست محیطی نصب و راه‌اندازی شده است. برای دسترسی به این دستگاه
جدید باید از طریق فرآیند درخواست کاربر این آزمایشگاه اقدام شود. این مرکز
این میکروسکوپ را به‌عنوان میکروسکوپ فلورسانس و دستگاهی با قدرت تفکیک
بالا دسته بندی کرده است.

filereader.php?p1=main_65c2c70b855889b71

این دستگاه به این جهت در بخش میکروسکوپ‌های با قدرت تفکیک بالا
دسته‌بندی شده که قدرت تفکیک بالاتری نسبت به میکروسکوپ‌های نوری دارد. این
دستگاه قادر است قدرت تفکیک ۱۰۰ تا ۱۳۰ نانومتر داشته باشد. میکروسکوپ‌ها
نوری نمی‌توانند قدرت تفکیکی بهتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ نانومتر داشته
باشند، برای این که این مقیاس بهتر روشن شود در نظر بگیرید که مولکول آب
کمتر از یک نانومتر قطر دارد و ابعاد یک باکتری به هزار نانومتر می‌رسد.

این میکروسکوپ امکان تصویربرداری سه بعدی دارد بنابراین با استفاده از
آن می‌توان اطلاعات بیشتری از نمونه به‌دست آورد. گالیا اور، از محققان این
مرکز می‌گوید این میکروسکوپ ابزار قدرتمندی برای مطالعات زیست شناسی سلول
مولکولی نظیر میکروب‌شناسی می‌باشد. با استفاده از آن می‌توان تصاویری از
سلول‌های آب‌دار دست نخورده بدست آورد. اور می‌افزاید زیبایی این میکروسکوپ
در آن است که می‌توان سلول را به‌صورت دست‌نخورده مورد مطالعه قرار داد.

داو کاپینال می‌گوید یکی از چالش‌های علمی در بخش میکروسکوپی و تصویربرداری
آن است که بتوان تصویربرداری را از نمونه در محیط دینامیک به‌دست آورد، در
چنین شرایطی می‌توان انچه را که به‌صورت زنده در حال رخ دادن است مشاهده
کرد، این شرایط کامل واقعی است.

در این میکروسکوپ از رنگ‌های فلورسانس و
دستورالعمل‌های رنگ‌امیزی استاندارد استفاده شده است در حالی که در
میکروسکوپ‌های فلورسانس رایج معمولا از رنگ‌های ویژه استفاده می‌شود. اور
می‌گوید شما در این میکروسکوپ می‌توانید اطلاعات فضایی با قدرت تفکیک ۱۰۰
نانومتر داشته باشید چیزی که با میکروسکوپ‌های فلورسانس معمولی نمی‌توان به
آن رسید. اگر شما بخواهید یک پروتئین خاص را در سلول مشاهده کنید باید آن
را به رنگی کاملا متفاوت از دیگر اجزاء در آورید.

این میکروسکوپ توانایی
این مرکز تحقیقاتی را به شدت افزایش داده است، محققان می‌توانند با استفاده
از آن مسائل مربوط به چرخه کربن، تولید مواد زیستی و زیست انرژی‌ها را حل
کنند. از این دستگاه می‌توان در زیست شناسی سنتزی نیز استفاده کرد، 
حوزه‌ای که در آن مواد و سیستم‌های زیستی جدید که در طبیعت وجود ندارد
طراحی و ساخته می‌شود.