اندازه‌گیری دقیق‌تر انرژی سطحی سلنیوم

پژوهشگران بلژیکی و فرانسوی نشان دادند که انرژی سطحی سلنیوم جامد بیشتر از آن چیزی است که پیش از این تصور می‌شد. سلنیوم عنصر کلیدی در فناوری نانو است این یافته می‌تواند اهمیت زیادی در بخش‌های مختلف داشته باشد بخش‌هایی نظیر پیل‌های خورشیدی، پنل‌های فتوولتائیک، حافظه‌های کامپیوتری و پوشش‌های آنتی‌باکتریال.

پژوهشگران بلژیکی و فرانسوی نشان دادند که انرژی سطحی
سلنیوم جامد بیشتر از آن چیزی است که پیش از این تصور می‌شد. سلنیوم عنصر
کلیدی در فناوری نانو است این یافته می‌تواند اهمیت زیادی در بخش‌های مختلف
داشته باشد بخش‌هایی نظیر پیل‌های خورشیدی، پنل‌های فتوولتائیک، حافظه‌های
کامپیوتری و پوشش‌های آنتی‌باکتریال.

اولین اندازه‌گیری‌ها روی انرژی
سطحی سلنیوم به سال ۱۹۷۱ برمی‌گردد که ام اچ لی رقم ۰٫۱۷۵ ژول بر
مترمربع را گزارش کرد. این رقم از طریق اندازه‌گیری انرژی سطحی ذوب سلنیوم
در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به‌دست آمد. لی تلاش دیگری نیز برای این کار
انجام داد او برای محاسبه انرژی سطح، زاویه تماس میان سطح سلنیوم و یک سیال
را اندازه‌‌گیری کرد و به محدوده ۰٫۰۲۸-۰٫۰۵۲ ژول بر مترمربع رسید.
متاسفانه این روش او با شکست مواجه شد دلیل این امر پدیده جذب آب یا
ناخالص‌ها در سطح سلنید جامد بود.

پژوهشگران دانشگاه مونز در بلژیک با
همکاری محققانی از موسسه الکترونیک، میکروالکترونیک و فناوری نانو در
فرانسه این آزمایش را در اتاق تمیز انجام دادند آنها در محیطی پاکیزه زاویه
تماس را میان سلینوم جامد و سیال به‌دست آوردند. در اتاق تمیز دما و رطوبت
کاملا کنترل شده است. این تیم تحقیقاتی از یک پیمایشگر سیالی برای این کار
استفاده کرده و محدوده ۰٫۰۴۷ تا ۰٫۷۱۸ ژول بر متر مربع را به‌دست آوردند.

گئورگی گویزبیرز رهبر این تیم تحقیقاتی می‌گوید سیالات پیمایشی رایج دارای
انرژی سطحی کمتر از ۰٫۱ ژول برمترمربع هستند. اما با استفاده از سیالات
پیمایشی غیررایج نظیر گالیوم و جیوه می‌توان به عدد پیش‌بینی شده برای
انرژی سطحی سلنیوم رسید (۰٫۲۸۵ ژول برمترمربع). در این پروژه ما از چهار
سیال استفاده کردیم دو نوع سیال که انرژی سطحی پایین‌تر از سلنیوم داشتند (
اتیلن گلیکول و آب دیونیزه) دو سیال دیگر هم انرژی سطحی بالاتری داشتند (
گالیوم و جیوه).

با استفاده از این روش، این تیم تحقیقاتی دریافت که
انرژی سطحی سلینوم ۰٫۲۹۱ ژول برمترمربع است که این عدد به داده‌های نظری
نزدیک‌تر است. محققان این پروژه معتقدند که یافته‌های آنها می‌تواند برای
حوزه‌های مختلف فناوری نانو مهم باشد زیرا این ماده در این فناوری
کاربردهای متعددی دارد. در حال حاضر پژوهشگران در حال بررسی این موضوع
هستند که انرژی سطحی سلنیوم با دما چگونه تغییر می‌کند. نتایج این پژوهش در
نشریه Applied Physics Letters به چاپ رسیده است.