ترکیب مواد زیستی و سنتزی برای تولید ساختارهای جدید

محققان فنلاندی موفق شدند ماده هیبریدی متشکل از نانوذرات طلا و ویروس ایجاد کنند. این ترکیب جدید ساختار بلوری داشته و همچنین از ویژگی‌های ویروس و نانوذرات به‌صورت هم‌زمان برخوردار است. برای ایجاد این مواد هیبریدی از روش خودآرایی استفاده شده است.

محققان فنلاندی موفق شدند ماده هیبریدی متشکل از
نانوذرات طلا و ویروس ایجاد کنند. این ترکیب جدید ساختار بلوری داشته و
همچنین از ویژگی‌های ویروس و نانوذرات به‌صورت هم‌زمان برخوردار است. برای
ایجاد این مواد هیبریدی از روش خودآرایی استفاده شده است.

پژوهشگران
دانشگاه آلتو در فنلاند موفق شدن نانوذرات، قفسه‌های پروتئینی و ویروس‌ها
را به‌صورت مواد بلوری در آورند. این نانومواد که توسط این گروه تحقیقاتی
مورد مطالعه قرار گرفته در حوزه‌های رهاسازی دارویی، الکترونیک، نور و
حسگری اهمیت زیادی دارد.

filereader.php?p1=main_16083821f26cbb56f

ساختارهای لایه‌ای یا ابرشبکه‌ها، نانوذرات
بلوری هستند که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است. این گروه تحقیقاتی نانوساختارهایی ارائه کردند که خواص الکترونیکی،
نوری و مغناطیسی آنها قابل تنظیم است. چنین ابرشبکه‌های زیست هیبریدی از
جنس نانوذرات و پروتئین می‌تواند هم حاوی ویژگی‌های نانوذرات و هم پروتئین
باشد. با این روش جدید می‌توان نانوذرات بسیار کارا ایجاد کرد به‌طوری که
خواص زیست مولکولی آنها قابل کنترل باشد.

این تیم تحقیقاتی دریافته‌ است
که قفسه‌های پروتئینی فریتی و نانوذرات طلا می‌توانند به‌صورت مغناطیسی
خودآرایی دهند. این خودآرایی مغناطیسی می‌تواند زمان استراحت اسپین-اسپین
را در اطراف پروتئین تنظیم کند. این تغییر در اطراف پروتئین معلق در آب
موجب می‌شود تا دفاز شدن اسپینی افزایش یافته و در نتیجه کنتراست در
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) بهبود یابد.

در این پژوهش نانوذرات
طلا و ویروس‌ها پذیرنده نوعی ساختار بلوری خواهند بود. البته این ترکیبات
در قالب ساختاری بلوری که تا کنون شناخته شده‌اند در نیامده و ساختاری جدید
ایجاد می کنند. ویروس‌ها ذراتی هستند که بیشتر عامل آلوده کننده سلول‌های
زنده به‌شمار می‌روند. به‌دلیل تکامل تدریجی، آنها قادراند تا با استفاده
از خواص خودآرایی بسیار بالا با شرایط محیط تطبیق پیدا کنند. محققان با
استفاده از این ویژگی می‌توانند قابلیت‌های جدید به مواد هیبریدی اضافه
کنند، موادی که ترکیبی از ترکیبات زنده و سنتزی است.

نتایج این پژوهش در
قالب مقاله‌ای تحت عنوان Electrostatic assembly of binary nanoparticle
superlattices using protein cages.  در نشریهNature Nanotechnology  به
چاپ رسیده است.