تولید نانوکامپوزیت‌ ضدمیکروب برای بسته‌بندی‌های مواد غذایی

پژوهشگران ایرانی موفق به تولید نانوکامپوزیت‌های ضدمیکروبی پلی اتیلن و استفاده از آن در بسته‌بندی فعال مواد غذایی شدند.

پژوهشگران ایرانی موفق به تولید نانوکامپوزیت‌های ضدمیکروبی پلی اتیلن شدند. همچنین این محققان با استفاده از یک روش صنعتی موفق به استفاده از این نانوکامپوزیت‌ها در بسته‌بندی فعال مواد غذایی شدند. استفاده در صنایع پزشکی و صنایع بسته‌بندی فعال مواد غذایی از مهمترین کاربردهای این نانوکامپوزیت‌ها است.

در این تحقیقات در ابتدا به منظور تولید نانوذرات، کلویید نقره با روش احیای شیمیایی با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول با وزن مولکولی کم تهیه شد. سپس نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن با چگالی کم حاوی نانوذرات نقره با روش مخلوط کردن مذاب و پرس داغ تولید گردید. دکتر مریم جوکار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان، در این رابطه افزود: «در این کار تحقیقاتی ابتدا نانوذره نقره با روش احیای شیمیایی غیرسمی تهیه و نانوکامپوزیت نقره با روش مخلوط کردن مذاب نیز تولید شدند، سپس از پلی‌اتیلن گلیکول بعنوان سازگاردهنده نانوذرات قطبی در بستر پلیمر غیرقطبی استفاده شد، بعد از تولید این نانوکامپوزیت، مشخصات آن به لحاظ خواص مارفولوژی و توزیع نانوذرات، ممانعت پذیری، خواص مکانیکی، خواص حرارتی و خواص ضد باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.»

به گفته جوکار استفاده از سازگارکننده پلی‌اتیلن گلیکول در یک روش صنعتی به منظور توزیع یکنواخت نانوذرات دربستر پلیمر و استفاده از روش صنعتی مخلوط کردن مذاب برای تلقیح نانوذرات به درون پلیمر از ویژگی‌های نوآورانه این تحقیقات است.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از پلی اتیلن گلیکول (۵%) بعنوان سازگارکننده باعث کاهش مقاومت کششی و کرنشی پلیمر پلی‌اتیلن گردید. جوکار در تکمیل نتایج به‌دست آمده افزود: «پلی‌اتیلن گلیکول استفاده شده باعث کاهش کریستالینیتی پلیمر گردید که به نوبه خود باعث افزایش نفوذپذیری به رطوبت و اکسیژن شد. همچنین تلقیح نانوذرات نقره باعث افزایش معنی داری در افزایش فاز تأخیر و کاهش سرعت رشد میکروارگانیسم‌ها گردید. از نتایج دیگر این تحقیقات نیز می‌توان به تأثیر بازدارندگی نانوکامپوزیت نقره بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اشاره کرد که از باکتری گرم منفی اشریشیاکلی بیشتر بود.»

بسته‌بندی‌های تولیدی بر اساس این نانوکامپوزیت‌ها باعث افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی می‌شوند. نتایج این تحقیقات که به دست دکتر مریم جوکار و همکاران وی صورت گرفته است، در مجله Food Bioprocess Technology (جلد ۵، شماره ۲، فوریه سال ۲۰۱۲) منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات ۷۱۹ تا ۷۲۸ همین شماره مشاهده نمایند.