تولید نقاط کوانتومی با استفاده از کرم خاکی

محققان بریتانیایی در کالج سلطنتی لندن با ارائه روش تازه‌ای موفق به تولید نقاط کوانتومی شدند. آنها فلزات ویژه‌ای را به‌عنوان غذا به کرم‌های خاکی دادند که در نهایت این کرم‌ها با اعمال تغییراتی در فلزات، نقاط کوانتومی را به‌صورت مدفوع از بدن خود خارج کردند. با این روش می‌توان نانوساختارهای ایمن برای استفاده در بخش زیستی تولید کرد.

محققان بریتانیایی در کالج سلطنتی لندن با ارائه روش
تازه‌ای موفق به تولید نقاط کوانتومی شدند. آنها فلزات ویژه‌ای را به‌عنوان
غذا به کرم‌های خاکی دادند که در نهایت این کرم‌ها با اعمال تغییراتی در
فلزات، نقاط کوانتومی را به‌صورت مدفوع از بدن خود خارج کردند. با این روش
می‌توان نانوساختارهای ایمن برای استفاده در بخش زیستی تولید کرد.

نقاط
کوانتومی، مواد نیمه‌هادی نانومقیاسی هستند که رفتارشان کاملا تحت تاثیر
شکل بلوری آنها است. این مواد بسیار مفید هستند دلیل این امر نحوه جذب و
نشر نور توسط آنها است، این مواد همانند ترکیبات فلورسانس عمل می‌کنند.
بنابراین از آنها می‌توان در تولید LEDها و مواد فتوولتائیک استفاده کرد.

filereader.php?p1=main_f55ee4523f6701bd0

در این پژوهش جدید، این تیم تحقیقاتی دریافتند که اگر از کرم‌های خاکی
استفاده کنند می‌توانند نقاط کوانتومی از جنس تلورید کادمیم تولید کنند.
این کرم‌ها در روده خود یک لایه به دور این ترکیبات ایجاد می‌نمایند که با
این کار ماده نهایی غیرسمی می‌شود. پژوهشگران در این اندیشه بودند که
ترکبیبات مختلف را با هم آمیخته و به‌عنوان غذا به این کرم‌ها بدهند با این
کار می‌توان نقاط کوانتومی مختلف تولید کرد. این گروه تحقیقاتی به مدت
یازده روز به کرم‌های خاکی ترکیبی از تلوریت سدیم و کلرید کادمیم خوراندند.
سپس مدفوع این کرم‌ها را مورد آزمایش قرار دادند. نتایج نشان داد که سمیت
این عناصر کاملا از بین رفته است همچنین در مدفوع این کرم‌ها نقاط کوانتومی
تلورید کادمیم وجود دارد.

تولید نقاط کوانتومی بخشی از یک فرآیند زیستی
است که در آن ذره‌ای قابل حل در آب تولید می‌شود. این بدین معناست که از
این روش می توان محصولات مناسب برای استفاده در بخش زیستی تولید کرد. برای
مثال پژوهشگران نقاط کوانتومی تولید شده با این روش را درون ظرف پتری قرار
دادند که درون آن سلول‌های سرطان رشد داده شده بود.  این سلول‌ها که
از بدن موش استخراج شده به سرعت نقاط کوانتومی را جذب کرده و شروع به تابش
نور سبز کردند.

نتایج این پژوهش دو نکته مهم را ارائه می‌کند: اول این
که می‌توان با استفاده از کرم‌های خاکی و احتمالا برخی موجودات دیگر نقاط
کوانتومی تولید کرد و دوم این که این نقاط کوانتومی را می‌توان به‌عنوان
ابزار تشخیص طبی در فرآیندهای زیستی مورد استفاده قرار داد. . نتایج این
پژوهش در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Biosynthesis of luminescent quantum
dots in an earthworm در نشریه Nature Nanotechnology به چاپ رسیده است.