استفاده از برگ‌های سوزنی درخت کریسمس برای تولید نانوذرات

اخیرا مقاله‌ای در نشریه International Journal of Biomedical Nanoscience به چاپ رسیده است که در آن جزئیاتی درباره نوعی درخت همیشه بهار موسوم به Pseudotsuga menziesii آمده است، محققان در این مقاله مدعی شدند که این درخت، که زیستگاه اصلی آن در غرب آمریکا است، می‌تواند برای استریل کردن نانوادوات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

اخیرا مقاله‌ای در نشریه International Journal of
Biomedical Nanoscience به چاپ رسیده است که در آن جزئیاتی درباره نوعی
درخت همیشه بهار موسوم به Pseudotsuga menziesii آمده است، محققان در این
مقاله مدعی شدند که این درخت، که زیستگاه اصلی آن در غرب آمریکا است،
می‌تواند برای استریل کردن نانوادوات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

پوشیپ ویویدی و همکارانش از موسسه ملی فناوری موتیلال نهرو هند می‌گویند
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زیست پزشکی، عفونت‌های باکتری‌ها است این مشکل
در هنگام کاشت ادوات زیستی در بدن به شدت چالش برانگیز می‌شود. آنها
می‌افزایند هرچند در حال حاضر روش‌های متعددی برای استریل کردن ادوات و
تجهیزات وجود دارد اما هنوز برخی میکروب‌ها قادرند به بافت‌ها و ادوات
کاشته شده در بدن حمله‌ور شوند. برای حل این مشکل پژوهشگران این موسسه روی
روشی جدید برای استریل کردن مواد با استفاده از سوزن‌های درخت همیشه بهار 
کار کردند. سوزن‌های این درخت حاوی نانوزیست‌کامپوزیتی از کیتوزان و نقره
است که از آن برای پوشش‌دهی ادوات کاشتنی استفاده می‌شود.  با ایجاد
این پوشش رشد میکروب‌ها به متوقف می‌شود.این تیم تحقیقاتی می‌افزاید که
نانوذرات نقره به‌طور گسترده به‌عنوان عامل ضد میکروب مورد تست قرار گرفته
است دلیل این امر خواص آنتی‌باکتریال نقره است. این گروه از این ویژگی
ترکیبات نقره استفاده کردند تا پوششی جدید با خواص ضد میکروبی ایجاد کنند
در این پوشش نانوذرات نقره به صورت متحدالشکل با ابعاد یکسان به‌عنوان یک
کامپوزیت زیستی در ایجاد پوشش مورد استفاده قرار گرفته است. این تیم
تحقیقاتی از مواد استخراج شده از درخت همیشه بهار و ترکیب آن با نیترات
نقره موفق به تولید نانوذرات نقره شدند. این نانوذرات به‌راحتی می‌توانند
درون محلول پلیمر کیتوزان غوطه‌ور و پخش شوند و در نهایت پوششی ایجاد کنند
که بتوان از آن برای پوشش‌دهی ادوات یا مواد دیگر استفاده کرد. ماده‌ای که
از این درخت استخراج می‌شود به‌عنوان عامل احیاء‌گر طبیعی استفاده می‌شود
این عامل قادر است یون‌های نقره غوطه‌ور در محلول نیترات نقره را احیاء
کرده و نانوذرات نقره ایجاد کند. ابعاد و درصد محصول به‌دست آمده از این
روش به‌راحتی قابل کنترل است. از این پس شما می‌توانید از برگ‌های سوزنی
درخت کریسمس برای استریل کردن ادوات پزشکی استفاده کنید. نتایج این پژوهش
در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Potentiality of the plant Pseudotsuga
menzietii to combat implant-related infection in the nanoregime به چاپ
رسیده است.