تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داخلی را با یارانه معاونت علمی بخرید

اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در تاریخ ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۲ در سالن ۸ و ۹ نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری نیمه دوم اردیبهشت ماه اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را با هدف حمایت از تولید داخلی و ترغیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل، برگزار می‌کند.
 
این معاونت از طریق تامین بخشی از هزینه‌های خرید تجهیزات و مواد در قالب یارانه خرید، طبق ضوابطی که اعلام خواهد شد، از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متقاضی تجهیزات و مواد ارائه شده در نمایشگاه حمایت ویژه خواهد کرد.

ثبت نام در این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ آغاز شده است. شرکت‌های تجهیزات‌ساز داخلی متقاضی ثبت‌نام در نمایشگاه تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۲ فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی نمایشگاه اقدام‌نمایند.

گفتنی است اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در راستای اجرای راهبردهای نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و با توجه به لزوم گسترش زیرساخت‌های نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و نقش مهم تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ضرورت توانمند‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید و تجاری سازی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و با عنایت به رشد اخیر متخصصان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و مواد تحقیقاتی و از طرف دیگر نیاز محققین و پژوهشگران دانشگاهی به بهره‌گیری از تجهیزات مذکور، برگزار می‌شود.