افزایش بازدهی پرتو درمانی با استفاده از نانوذرات

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد در حال توسعه روش پرتوجراحی ‏استریوتاکسیک با ‏بکارگیری نانوذرات طلا به عنوان کمک درمانگر برای معالجه بیماری تخریب لکه ‏زرد در مراحل پیشرفته ‏هستند.‏

‏پرتوجراحی استریوتاکسیک (‏Stereotactic‏) امروزه به عنوان یک گزینه درمانی مناسب ‏برای بیماران مبتلا به بیماری تخریب لکه زرد (‏age-related macular degeneration‏) اطلاق ‏می‌شود. اکنون محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد در حال توسعه این روش با ‏بکارگیری نانوذرات طلا به عنوان کمک درمانگر برای معالجه این بیماری در مراحل پیشرفته ‏هستند.
 ‏
ویلفرد ناوا (‏Wilfred Ngwa‏) از بخش تومورشناسی تشعشعی دانشگاه هاروارد در این رابطه ‏گفت: «نتایج نظری تحقیقات حاکی از آنست که با استفاده از نانوذرات طلا افزایش ‏قابل‌توجهی از میزان تابش موضعی به هسته سلول‌های اندوتلیال مویرگی حساس به اشعه، ‏قابل دستیابی است.»
 ‏
در بیماری تخریب لکه زرد، نشت خون از عروق در حال ایجاد لایه مشیمیه (‏choroid‏) در ‏لکه زرد منجر به تخریب تدریجی دید بیمار شده که این فرآیند به رشد غیرطبیعی رگ‌های ‏خونی یا نئوواسکولاریزاسیون ‏‎(neovascularization)‎‏ مشیمیه شناخته می‌شود.
 ‏
پرتوجراحی می‌تواند به عنوان یک گزینه درمانی پیشگام و مقدم در نظر گرفته شود، ‏زیراکه شواهد نشان می‌دهند که سلول‌های رگی سریع تکثیرشونده، که باعث پیشرفت ‏سریعتر تخریب لکه زرد می‌شوند، بسیار بیشتر از سایر سلول‌های ساکن و کم‌تحرک به ‏تشعشع حساسیت دارند. محققان دانشگاه هاروارد بر این باورند که می‌توان نانوذرات طلا را ‏اختصاصاً برای آن دسته از سلول‌ها هدف‌گذاری نموده و اثر اشعه ایکس در طول ‏پرتوجراحی در معالجه بیماری تخریب لکه زرد را بالا برند. ‏

filereader.php?p1=main_3b9050f1dc255c49f
یک مدل ساده از سلول اندوتلیال (‏endothelial‏) که در آن نانوذرات طلا چسبیده ‏به حفره سلولی لایه اندوتلیال فرض شده است. گستره برهم‌کنش الکترون‌ها به ‏صورت دایره‌ای با یک نانوذره طلا در مرکز آن نشان داده شده است. برای ‏محاسبه افزایش مقدار تابش به هسته، صرفا تابش اعمال شده توسط الکترون‌ها ‏درون قسمت احاطه‌کننده این هسته در داخل دایره برهم‌کنش مذکور، در نظر ‏گرفته شده است. ‏

درحین پرتوجراحی بهبود‌یافته با این نانوذرات، اشعه ایکس از طریق برهم‌کنش با ‏نانوذرات طلا منجر به ساتع شدن تعداد زیادی از فتوالکترون‌ها و الکترون‌های اوژه (‏Auger‏) ‏خواهد شد. از این میان الکترون‌هایی که ازمیان هسته سلول‌های لایه اندوتلیال درون رگ ‏عبور می‌کنند، اثر تخریبی تشعشع را بر سلول ارتقاءدهنده ‏DNA‏ افزایش داده و به نوبه خود از ‏رشد رگ‌های نشت‌کننده که‎ ‎تخریب مویرگی در لکه زرد را باعث می‌شوند، جلوگیری ‏می‌کنند. ‏

فعالیت محققان دانشگاه هاروارد در حال حاضر به مدل‌سازی برهم‌کنش‌ها و در نهایت ‏محاسبه افزایش مقدار تابش فتوالکترون‌ها و الکترون‌های اوژه به هسته این سلول‌های مویرگی ‏اختصاص یافته است. ‏

این گروه سلول‌های مویرگی را به صورت تیغه‌هایی با ضخامت ۲ میکرومتر همراه با ‏هسته قرار گرفته در مرکز و نانوذرات طلا با غلظت‌های ۱ تا ۷ میلی‌گرم بر گرم مدل ‏کرده‌اند. سپس خصوصیات تنها دستگاه تجاری و در دسترس پرتوجراحی به نام ‏IRAY‏ از ‏Oraya Therapeutics‏ ‏‎(Newark, CA)‎‏ که از اشعه ایکس با مشخصه ‏‎۱۰۰ kVp‏ برای تابش به ‏سلول‌های مویرگی مشیمیه استفاده می‌کند، شبیه‌سازی شده است. ‏

این محققان هم اکنون در حال انجام مطالعات تجربی بر روی حیوانات کوچک بوده که ‏در صورت موفقیت، آزمایشات بالینی را در ادامه تحقیقات به عمل خواهند آورد. ‏

این محققان نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله ‏Phys. Med. Biol.‎‏ منتشرکرده‌اند.‏