ارائه روشی جدید برای دارو رسانی با کمک سوزن نانومقیاس

یک تیم تحقیقاتی از نانوالیاف کربنی که به‌صورت عمودی تراز شده برای ساخت ابزاری جهت دارو رسانی استفاده کرده است. این گروه نانوالیاف را روی زیرلایه آلومینیومی رشد دادند. برای این کار از نانوذرات نیکل به‌عنوان کاتالیست استفاده شد. این نانوالیاف روی غشایی انعطاف‌پذیر قرار داده شد تا در نهایت سیستمی مناسب جهت دارورسانی ایجاد شود.

یک تیم تحقیقاتی از نانوالیاف کربنی که به‌صورت عمودی تراز شده برای ساخت ابزاری جهت دارورسانی استفاده کرده است. این گروه نانوالیاف را روی زیرلایه آلومینیومی رشد دادند. برای این کار از نانوذرات نیکل به‌عنوان کاتالیست استفاده شد. این نانوالیاف روی غشایی انعطاف‌پذیر قرار داده شد تا در نهایت سیستمی مناسب جهت دارورسانی ایجاد شود.

پژوهشگران دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی با استفاده از نانوالیاف کربنی سوزنی شکل موفق به ارائه روشی شدند که می‌تواند در آینده به‌عنوان ابزاری جهت دارورسانی استفاده شود. این گروه تحقیقاتی به‌دنبال یافتن راهی برای وارد کردن دوز مشخصی دارو به یک سلول هدف است این سلول می‌توان بخشی از مغز انسان باشد. یک ایده این است که بالون‌هایی نانومقیاس را با دارو پر کرده و به‌درون بافت مورد نظر تزریق کرد. برای تزریق نوک سوزنی شکل بالون باید بافت را سوراخ کرده وارد آن شد و دارو رهاسازی گردد. 
اما در عمل محققان نیاز به سوزنی دارند که بتواند این کار را انجام دهد، برای ساخت این سوزن محققان این پروژه کار خود را آغاز کردند. آناتولی ملچکو استادیار این دانشگاه می‌گوید ما روشی یافتیم که می‌توان نانوالیاف کربنی را درون غشاء سیلیکونی انعطاف‌پذیر قرار داد با این کار می‌توان مطمئن بود که نانوالیاف هم به سطح مورد نظر عمود هستند هم قادرند سطح سلول را سوراخ کنند. 
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
این گروه ابتدا نانوالیاف را روی سطح آلومینیوم رشد دادند سپس یک قطره سیلیکون پلیمری را روی آن اضافه کردند. این پلیمر، نانوالیاف و زیرلایه به‌صورت چرخش به حرکت در آمدند تا حرکت گریز از مرکز موجب پخش شدن پلیمر مایع شده و لایه‌ نازکی میان نانوالیاف ایجاد شود با این کار نانوالیاف می‌توانند به روی سطح لایه نازک بچسبند. در قدم بعد این پلیمر پخته شده تا از حالت مایع به جامد تبدیل شود در این صورت غشائی الاستیک پدید می‌آید. سپس محققان زیرلایه آلومینیومی را حل کرده تا غشاء مورد نظر که حاوی نانوالیاف کربنی است باقی بماند.
این روش بسیار ساده و ارزان قیمت است. پژوهشگران امیدوارند که از این روش بتوان برای دارورسانی استفاده کرد.
نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای تحت عنوان “Transfer of Vertically Aligned Carbon Nanofibers to Polydimethylsiloxane (PDMS) while Maintaining their Alignment and Impalefection Functionality در نشریه ACS Applied Materials & Interfacesبه چاپ رسیده است. حمایت مالی این پروژه توسط بنیاد ملی علم و وزارت دفاع امریکا انجام شده است.