مسیرهای تازه‌ای برای تولید بور ورقه‌ای شکل

با انجام محاسبات نظری، محققان مسیرهای تازه‌ای برای تولید ماده‌ای ورقه‌ای از جنس بور ارائه کردند. این ورقه درخشان بوده و دارای هدایت الکتریکی مشابه فلزات است.

با انجام محاسبات نظری، محققان مسیرهای تازه‌ای برای تولید ماده‌ای ورقه‌ای از جنس بور ارائه کردند. این ورقه درخشان بوده و دارای هدایت الکتریکی مشابه فلزات است.

بوریس یاکوبسان فیزیک‌دان دانشگاه رایس می‌گوید تصور کنید در آزمایشگاه به‌دنبال رشد گرافن از اتم‌های کربن هستند اما در نهایت چیزی که به‌دست می‌آورید همانند الماس درخشان است، این نتیجه بسیار شگفت‌انگیز است.
در حال حاضر محققان زیادی به دنبال رشد ترکیبات بور دو بعدی هستند، اتم‌های بور به شدت تمایل به بهم چسبیدن دارند به طوری که در عمل این اتم‌ها به یکدیگر متصل شده و به‌جای تشکیل ساختاری ورقه‌ای و تک بعدی، ساختاری سه بعدی ایجاد می‌کنند. ساختارهای بهم چسبیده بور به هیچ وجه درخشان نیستند. 
یاکوپسان و همکارانش با انجام محاسبات نظری گام‌هایی موثر در مسیر ساخت ترکیبات بور دو بعدی برداشتند به‌طوری که از نتایج کارهای آنها می‌توان مسیرهای تازه‌ای به‌سوی ساخت این ترکیبات باز کرد. نتایج تحقیقات اخیر آنها نشان می‌دهد که بور دو بعدی می‌تواند هدایت الکتریکی بهتری نسبت به گرافن داشته باشد. محاسبات اولیه این تیم تحقیقاتی درباره برهمکنش میان اتم‌های بور با زیرلایه‌های مختلف نشان می دهد که مسیرهای مختلفی برای رسیدن به بور دو بعدی وجود دارد. پژوهشگران این پروژه معتقدند که از این مسیرها می‌توان برای تولید مواد دو بعدی استفاده کرد. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای در نشریه Angewandte Chemie International Edition به چاپ رسیده است.
یاکوپسان و همکارانش اولین گزارش کار خود را سال گذشته در نشریه Nano Letters به چاپ رساندند در این مقاله چنین گزارش شده بود که ترکیبات لوله‌ای بور که به‌صورت نانولوله رول شده ‌اند دارای خواص فلزی هستند، با تغییر چیدمان اتمی در این لوله‌ها خواص هدایت الکتریکی آنها تغییر نمی‌کند. برخلاف گرافن که دارای ساختاری با چیدمان اتمی شش ضلعی است، بور دارای ساختاری مثلثی شکل می‌باشد. در ساختار بور حفره می‌تواند وجود داشته باشد بدون این که خواص آن دچار مشکلی شوند. 
این گروه نشان دادند که بهترین روش برای ساخت این مواد دو بعدی آن است که بور را به‌درون کوره‌ای تزریق کنند تا تحت فرآیند موسوم به CVD لایه‌ها روی زیرلایه طلا یا نقره نشست کند.
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
این موضوعات به صورت نظری مطرح شده بود مشکل اینجا بود که چگونه بتوان این ساختارها را تولید کرد. پنو از محققان این پروژه می‌گوید ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ساختار هم شکل گرافن می‌تواند رسانا باشد فارغ از این که ساختار آن چه نقصی داشته باشد. محققان این پروژه امیدوارند نتایج یافته‌ها آنها بتواند به‌عنوان راهنمایی برای ساخت مواد جدید مورد استفاده قرار گیرد.