مقاله مروری: تست و تایید تقریبا ۲۵۰ نانودارو

یک تیم تحقیقات اروپایی مقاله مروری درباره نانوداروها نوشته است. در این مقاله مروری به بررسی نانوساختارهای مورد استفاده در داروها، روندها و کاربردهای فناوری نانو در تولید دارو پرداخته شده است.

یک تیم تحقیقات اروپایی مقاله مروری درباره نانوداروها نوشته است. در این مقاله مروری به بررسی نانوساختارهای مورد استفاده در داروها، روندها و کاربردهای فناوری نانو در تولید دارو پرداخته شده است.

اخیرا گزارشی تحت عنوان “Reflection paper on nanotechnology-based medicinal products for human use” توسط محققان “آژانس اروپایی بررسی داروها” منتشر شده است که در آن این موضوع درج شده است: بیشتر کاربردهای فناوری نانو در بخش دارویی معطوف به رهاسازی دارویی به سبک‌های جدیدی بوده و همچنین به هدف‌گیری بهتر سلول‌های سرطانی مربوط می‌شود. کاربردهای تازه فناوری نانو در بخش دارو شامل موارد ذیل می‌شود: ساخت داربست‌های نانومقیاس برای جایگزینی بافت، تولید نانوساختارهایی برای عبور از سدهای زیستی، کنترل نانوپیمایشگرها از راه دور، ساخت ادوات حسگرهای نانوالکترونیکی قابل کاشت در بدن، ساخت سیستم‌های مختلف رهاسازی دارویی و هدف‌گیری بیماری.

اخیرا مقاله‌ای مروری تحت عنوان“The big picture on nanomedicine: the state of investigational and approved nanomedicine products” در نشریهNanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine به چاپ رسیده است که به ارائه روش‌های نوین تولید محصولات دارویی پرداخته است.

نویسندگان این مقاله ۲۴۷ محصول دارویی را که تا به حال تاییدیه گرفته یا در مراحل مختلف مطالعه بالینی است را گردآوری کرده‌اند. آنها می‌گویند ارائه اطلاعات درباره این محصولات دشوار است بخشی از آن به‌دلیل عدم تعریف و دسته بندی شفاف نانوداروها است. از سوی دیگر شناسایی برخی از داروها برای قرار دادن در لیست نانوداروها نیز به‌دلیل عدم وجود کلمه نانو در آنها دشوار است در واقع تولید کننده کلمه نانو را در توضیحات داروی خود قید نکرده که این امر به‌دلیل فرار از تاثیر منفی احتمالی افکار عمومی نسبت به کلمه نانو باشد.

لیست فوق برخی از نانوساختارهایی را که می‌توان در محصولات دارویی به‌کاربرد برد را نشان می‌دهد. آنچه به‌نظر می‌رسد این است که کار روی لیپوزوم‌ها و آمولوسیون‌های نانومقیاس در حجم بالاتری انجام می‌شود. در برخی از سیستم‌های رهاسازی دارویی از مزایای فرمولاسیون لیپوزوم و آمولوسیون استفاده شده است.
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
در این گزارش به بررسی روندها و پیش‌بینی‌ها در بخش نانودارو پرداخته شده است. یکی از بالاترین نرخ‌ها را در روند رشد و درمان سرطان به خود اختصاص داده است. دلیل این امر می‌تواند مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری موسسه ملی سرطان درحوزه فناوری نانو باشد.

نویسندگان این مقاله اذعان داشتند که دو مورد باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد: ۱- تعریف و تبیین مرزهای این حوزه ۲- ایجاد یک راهبرد استاندارد برای جمع‌آوری، به اشتراک گذاری و ردیابی اطلاعات مربوط به محصولات دارویی و نانوداروها.