نشر نور از ساختارهای مثلثی تنگستنات

پژوهشگران برای اولین بار موفق شدند تک لایه‌های تنگستنات را رشد دهند. این ورقه‌های مثلث شکل، دارای خواص فتولومینسانس غیرمعمول هستند که از آن می‌توان در دیودهای نشر نور و لیزر استفاده کرد.

پژوهشگران برای اولین بار موفق شدند تک لایه‌های تنگستنات را رشد دهند. این ورقه‌های مثلث شکل، دارای خواص فتولومینسانس غیرمعمول هستند که از آن می‌توان در دیودهای نشر نور و لیزر استفاده کرد.

مواد دو بعدی دارای خواص الکترونیکی منحصر به‌فردی هستند. تا کنون بیشتر تمرکز محققان روی مشهورترین ماده دو بعدی یعنی گرافن بوده است، مشکل گرافن فقدان باندگپ است به‌همین دلیل آنها به‌دنبال گزینه‌های دیگر هستند. 
یک تیم تحقیقاتی به رهبری ترونزه و کریسپی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با روش سولفوریزاسیون احیاء گرمایی به‌صورت کنترل شده به رشد تک لایه‌های تنگستنات پرداختند. آنها بلورهای کوچک تنگستن که کمتر از یک نانومتر طول دارند را ایجاد کرده و سپس آنها را از میان بخار گوگرد عبور می‌دهند این کار در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد انجام می‌شود. در نتیجه الگوهایی لانه زنبوری بوجود می‌آید که در آن اتم‌های تنگستن به اتم‌های گوگرد متصل هستند. 
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
ترونزه می‌گوید ما از این که توانستیم ساختارهایی کامل رشد دهیم شگفت‌زده شدیم. نکته جالب دیگر این بوده که در این ساختار مثلثی لبه‌ها نسبت به مرکز درخشان‌تر بود. چنین ویژگی فتولومینسانسی پیش از این گزارش نشده بود.
فتولومینسانس زمانی اتفاق می‌افتد که حاملین بار در یک ساختار با هم ترکیب می‌شوند که این امر موجب نشر نور در طول موج‌های مختلف می‌شود. در حالت عادی نشر نور امری ظریف است به این معنا که اگر نقصی در ساختار باشد مانع از نشر می‌شود در واقع در صورت وجود نقص الکترون و حفره بدون ایجاد نور با هم ترکیب می‌شوند. اما نتایج این پروژه عکس این موضوع را نشان می دهد در لبه‌ها که نقص وجود دارد نشر نور بیشتر است. ترکیبات دوبعدی به سختی از مواد توده‌ای بوجود می‌آیند، این موضوع در مورد W2S نیز صادق است. هر چند مواد توده‌ای باندگپ غیرمستقیم دارند اما مواد تک لایه‌ای باند گپ مسقیم دارند.
پژوهشگران این پروژه کاربردهای متنوعی را برای این یافته خود متصور هستند برای مثال از این مواد می‌توان به‌عنوان ردیاب زیستی و یا در رهاسازی دارویی استفاده کرد. البته هنوز برای به‌کارگیری آن در محصولات تحقیقات بیشتری لازم است.
این تیم تحقیقاتی قصد دارد تا مواد دو بعدی دیگری را که خواص نوری و الکترونیکی متفاوتی دارد سنتز کند. برخی از این مواد عبارتند از MoSe2 ، NbS2 ، WSe2
نتایج این پژوهش در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است.