جذابیت روزافزون گرافن: این بار در الکترونیک

بینگ وانگ و همکارانش از موسسه ‏A*STAR‏ نشان داده‌اند که اثر متقابل صفحه‌های گرافن ‏در یک آرایش خاص، کنترل موثرتر نور در مقیاس نانو را میسر می‌سازد.‏

مطالعات نظری و محاسباتی انجام گرفته روی صفحه‌های گرافن حاکی از خواصی است ‏که می‌تواند منجر به استفاده آنها در قطعات و مدارات الکترونیک نوری شود. بینگ وانگ و همکارانش از موسسه ‏A*STAR‏ نشان داده‌اند که اثر متقابل صفحه‌های گرافن در یک آرایش ‏خاص، کنترل موثرتر نور در مقیاس نانو را میسر می‌سازد.‏

اشعه نور عبور داده شده از میان صفحه‌های منفرد گرافن می‌تواند با بازدهی بسیار بالاتری ‏نسبت به یک اشعه نور موازی با یک صفحه منفرد انتشار یابد. این خاصیت می‌تواند ‏کاریردهای مهمی در تصویربرداری ساختارهای نانو با ابرعدسی‌ها و  متمرکز کردن نور در ‏مقیاس‌نانو داشته باشد. در دستگاه‌های نوری مرسوم، نور بوسیله ساختارهایی با مقیاسی در ‏حدود طول‌موج نور کنترل و هدایت می‌شود که این مقیاس بسیار بزرگتر از ضخامت گرافن ‏است. با بکارگیری پلاسمون‌های سطحی که انبوهی از جنبش الکترون‌ها در سطح مواد هادی ‏الکتریسیته مانند گرافن است، می‌توان نور را تا حد چند نانومتر متمرکز کرد.‏

وانگ و همکارانش انتشار پلاسمون‌های سطحی در ساختارهایی شامل صفحه‌های ‏تک‌اتمی گرافن که با یک ماده عایق از یکدیگر جدا شده‌اند، را محاسبه کرده‌اند. برای ‏فواصل جدایش در حدود بیست نانومتر پلاسمون‌های سطحی در صفحه‌های گرافن طوری با ‏هم برهم‌کنش دارند که جفت می‌شوند (شکل را ببینید). این حد اتصال محاسبه شده در ‏گرافن، بسیار قوی‌تر از سایر مواد بوده و بطور قابل ملاحظه‌ای انتشار نور در بین صفحه‌ها را ‏تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 ‏

filereader.php?p1=main_b15ef2dd6a3b33a82
سطح انرژی پلاسمون در آرایه‌ای متشکل از چهار صفحه گرافن. ‏هر صفحه معرف سطوح مختلفی از انرژی پلاسمون بوده که ناشی ‏از تعداد متفاوت الکترون‌ها در هر صفعه گرافن است.‏

بطور مثال این پژوهشگران دریافتند که میزان اتلاف نور کاهش یافته و متعاقبا انتشار نور ‏برای فواصل طولانی‌تری امکان‌پذیر است. علاوه بر این در زوایای به خصوصی از تابش نور، ‏انکسار اشعه ورودی در جهتی مخالف آنچه بطور معمول رخ می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود. این ‏انکسار مخالف اثر جالب توجهی همچون ابرعدسی شدن را به دنبال خواهد داشت که ‏تصویربرداری با بزرگنمایی بدون محدودیت را میسر می‌کند.‏

از آنجایی که گرافن یک نیمه‌هادی است، می‌تواند قابلیت‌های بیشتری نسبت به سایر ‏تجهیزات پلاسمونیک داشته باشد. جینگ هوا تنگ که گروه تحقیقاتی مذکور را راهبری ‏می‌کند در این باره گفت: «با توجه به اینکه تغییر خواص گرافن از طریق محرک‌های ‏خارجی نظیر اعمال ولتاژ الکتریکی به سهولت امکان‌پذیر است، کنترل دینامیک دستگاه‌ها ‏هم امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین گرافن اتصال موثرتر پلاسمون‌ها به سایر اجزاء مجاور ‏نظیر مولکول‌های جذب شده روی سطح را میسر می‌سازد.» وی همچنین افزود که گام بعدی ‏تحقیقات به کشف خواص فیزیکی جالب توجه ساختارهای آرایه گرافن و مطالعه دقیق ‏کاربرد آنها اختصاص خواهد یافت.
 ‏
این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏Physical Review Letters‏ ‏منتشر کرده‌اند.‏