ساخت داربست برای بازسازی ضایعات استخوانی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ساخت داربستی مناسب برای بازسازی ضایعات استخوانی شدند. ‏

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ساخت داربستی مناسب برای بازسازی ضایعات استخوانی شدند. ‏این نوع داربست تولیدی با نانوهیدورکسی آپاتیت- ژلاتین می‌تواند در محل‌هایی از استخوان که به دلایل مختلفی مثل ‏سرطان ویا عفونت برداشته شده است، مورد استفاده قرار گیرد.‏

شیما توکل دانشجوی دکتری فناوری نانو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در توضیح مراحل این تحقیقات گفت: ‏‏«در این مطالعه داربستی از نانوهیدورکسی آپاتیت- ژلاتین با استفاده از ۳ روش ترکیبی سنتز شد. این داربست از نظر ‏خصوصیات مکانیکی نزدیک بافت اسفنجی استخوان بود و زیست سازگاری مناسبی را نیز نشان می‌داد. علاوه‌بر اینکه چون ‏با روش لایه به لایه ساخته شده بود می‌توانست به هر شکل شکستگی و تروما در محل ضایعه طراحی شود. سپس این ‏داربست به تنهایی و به همراه ماتریکس استخوان دمینرالیزه شده که ماده‌ای است که به صورت روتین بعنوان القاکننده‌ی ‏بازسازی استخوان در جراحی‌های ارتوپدی و دندانی استفاده می‌شود و همین‌طور خود ماتریکس استخوان دمینرالیزه شده ‏به تنهایی در مطالعه‌ی درون تنی در روزهای ۷و ۳۰و ۶۰ روز پس از کاشت در موش صحرایی وبرون تنی با استفاده از ‏سلول‌های ‏USSC بررسی شد. نتایج بازسازی استخوانی حدود ۸۶ درصد را در مقابل نمونه‌ی کنترل ۵٫۶ % نشان داد و ‏نکته ی قابل توجه اینکه میزان بازسازی این داربست از ماتریکس استخوان دمینرالیزه شده به طور قابل توجهی بالاتر ‏بود.»‏

به گفته توکل، این دستاورد در مواردی که قسمتی از استخوان در اثر استئوکتومی به دلایل مختلف مثل سرطان و یا ‏عفونت برداشته شده است و در ناحیه‌ای که استخوان باری را مجبور به تحمل نباشد، قابل استفاده است و از آنجایی که ‏مواد حاصل از رهایش و تجزیه‌ی آن کلسیم و فسفر و ژلاتین است، می‌تواند به مصرف بدن برسد و یا بدون ضرر از ‏بدن دفع شود و نسبت به دیگر مواد الوگرافت و گزنوگرافت مثل اسفنج‌های دریایی برتری دارد.‏

ساختار داربست، اپتیمایز اندازه‌ی حفرات، خصوصیات مکانیکی و روش لایه به لایه‌ی آن به گونه‌ای است که ‏می‌تواند با توجه به شکل محل ضایعه طراحی شود.‏

نتایج این کار تحقیقاتی در مجله ‏journal of nanoparticle research‏ ( ماه نوامبر سال ۲۰۱۲) منتشر شده ‏است. ‏