اتصال نانوذرات طلا به داروی جنتامایسین برای تسریع در درمان عفونت‌ها

پژوهشگران دانشگاه آزاد زنجان با استفاده از نانوذرات طلا و اتصال آن به داروی جنتامایسین موفق به ساخت حامل دارویی برای تحویل ‏آنتی بیوتیک به نقاط عفونی ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شدند.‏

پژوهشگران دانشگاه آزاد زنجان با استفاده از نانوذرات طلا و اتصال آن به داروی جنتامایسین، موفق به ساخت حامل دارویی برای تحویل ‏آنتی بیوتیک به نقاط عفونی ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و درمان سریع عفونت‌های ناشی از این باکتری مانند استئومیلیت، ‏اندوکاردیت وآبسه‌های داخل شکمی شدند.‏

انتشار سریع و تصاعدی آنتی بیوتیک‌های مقاوم در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، موجب نگرانی برای سلامت عمومی می‌شود. بنابراین با ابداع روش‌های جدید سنتز و انتقال دارو می‌توان به درمان سریع عفونت‌های ناشی از ‏میکروارگانیسم‌های مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها و عفونت‌های ناشی از سایر میکروارگانیسم‌های خطرناک، مانند عفونت‌های ناشی از  باکتری مولد سل ‏و یا عفونت‌های ویروسی مانند ایدز دست یافت.‏

هدف از انجام این کار تحقیقاتی، کونژوگاسیون جنتامایسین با نانوذرات طلا به عنوان حامل دارویی برای تحویل آنتی بیوتیک به نقاط ‏عفونی ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و درمان سریع عفونت‌های استافی بوده است. اعظم آهنگری، یکی از محققان این پژوهش ‏در این باره گفت: «نانوذرات طلا به دلیل غیرسمی بودن در سیستم‌های زنده، دارا بودن نسبت سطح به حجم بالا و دارا بودن سطح ‏کونژوگه مناسب با بیومولکول‌ها، به عنوان حامل دارویی عمل کرده و می‌توانند میزان زیادی از دارو را به محل عفونت حمل کنند. بنابراین ‏با این روش توانستیم عفونت‌های ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را خیلی سریع در مراحل اولیه درمان کنیم.»‏

filereader.php?p1=main_c34422ecffe1c13aa

تصویر شماتیک از کونژوگاسیون جنتامایسین با نانوذرات طلا

آنان در این تحقیقات ابتدا نانوذرات طلا را طبق پروتکل کاری به جنتامایسین متصل کردند و با استفاده از اسپکتروفتومتر ‏UV/vis‏ اتصال ‏جنتامایسین را به نانوذرات طلا قطعی دانستند. آهنگری در این باره افزود: «در ادامه این کار به بررسی بازده نشاندارسازی پرداخیتم که غلظت ‏نانوذرات طلا با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی و غلظت آنتی بیوتیک جنتامایسین به روش کروماتوگرافی ‏HPLC‏ تعیین شد. ‏همچنین اثر ضد میکروبی این نانودارو (کونژوگه جنتامایسین-نانوذرات طلا) به روش رقت در براث (ماکرودیلوشن) علیه باکتری ‏استافیلوکوکوس اورئوس بررسی و با اثر جنتامایسین تنها بر روی این باکتری مقایسه گردید.»‏

نتایج این پژوهش حاکی از افزایش اثر ضد میکروبی این نانودارو نسبت به جنتامایسین بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس بوده است. علاوه‌بر ‏این، در بررسی میزان توزیع این نانودارو در شرایط ‏in vivo‏ (درون تنی) بر روی موش‌های مبتلا به عفونت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، ‏نتایج نشان داد که نانوداروی جدید توانایی تجمع در نقاط عفونی با حساسیت بالا را داشته و قادر به درمان سریع عفونت است.‏

این کار که منجر به درمان و‌ شناسایی سریع عفونت ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شد، می‌تواند زمینه‌ای برای درمان ‏عفونت‌های ناشی از باکتری‌های خطرناک مانند باکتری مولد بیماری سل (مایکوباکتریوم توبرکولوزیس)، باکتری مولد ‏بیماری تب مالت (بروسلا ملی تن سیس ) و بیماری‌های عفونی ناشی از ویروس‌ها مانند بیماری ایدز و هپاتیت ‏B‏ و… را فراهم کند.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست اعظم آهنگری و همکاران وی صورت گرفته است، در مجله‎ Drug Delivery‏ (جلد ۲۰، شماره ‏‏۱، صفحات ۳۴ الی ۳۹، سال ۲۰۱۳) منتشر شده است.