ابداع نانوذراتی برای کنترل تمایز سلول‌های بنیادی اعصاب

یک گروه تحقیقاتی پرتقالی برای اولین موفق به ایجاد سلول‌های بنیادی اعصاب با ‏استفاده از نانوذراتی شد که منجر به آزاد شدن اسید رتینوئیک به عنوان عامل ایجاد سلول‌های ‏عصبی می‌شود.‏

یک گروه تحقیقاتی پرتقالی برای اولین موفق به ایجاد سلول‌های بنیادی اعصاب با ‏استفاده از نانوذراتی شد که منجر به آزاد شدن اسید رتینوئیک به عنوان عامل ایجاد سلول‌های ‏عصبی می‌شود.‏

اسید رتینوئیک مولکولی حیاتی برای تنظیم فرآیند تولید نرون‌ها از سلول‌های بنیادی ‏عصبی است. همچنین ثابت شده است که اسید رتینوئیک قادر به تحریک رشد نوریت‌ها و ‏مشتق شدن اعصاب از منابع مختلف سلول است.

با این حال، اسید رتینوئیک به سرعت به‌وسیله‌ی سلول‌ها متابولیزه می‌شود، در محلول‌های ‏آبی حلالیت کمی داشته و برای دستیابی به نتایج مطلوب نیاز به تنظیم مناسب غلظت آن در ‏محیط است که این موارد مشکلاتی را در رساندن این ماده به بافت با دوز مشخص به ‏وجود می‌آورد.‏

filereader.php?p1=main_708a0a3052283827c
مراحل ابتدایی تمایز بین سلول‌های منطقه زیر بطنی مغز ‏‎(subventricular zone (SVZ))‎‏ که با نانوذرات ‏RAþ‏ و اسید رتنوئیک حل شده تحت ‏درمان هستند. ‏‎(A)‎‏ در محیط طبیعی، ‏SVZ‏ که از سلول‌های بنیادی عصبی یا سلول‌های نوع ‏B‏ (‏b، به رنگ زرد) تشکیل شده‌اند، با سلول‌های ‏اپندیمال (‏e، به رنگ خاکستری)، مجرای لومن بطنی (‏ventricular lumen‏) و رگ‌های خونی (‏BV، به رنگ قرمز) ارتباط دارند. ‏‎(B)‎‏ در ‏محیط مصنوعی، سلول‌های ‏SVZ‏ توده‌های سلول‌های عصبی (‏neurospheres‏) را تشکیل می‌دهند که عمدتا حاوی سلول‌های ‏EGF-‎responsive‏ نوع ‏C‏ (به رنگ آبی) هستند.‏

این گروه تحقیقاتی پرتغالی اثبات کرد که استفاده از نانوذرات می‌تواند منجر به آزاد ‏شدن کنترل شده اسید رتینوئیک شده و ابزاری مناسب برای غلبه بر این محدودیت‌ها باشد.‏

لینو فریرا از مرکز نوآوری و بیوتکنولوژی بیوکنت در پرتغال و دکتر لیلیانا برناردینو، از ‏دانشگاه بیرا در پرتغال، سه محور اصلی این طرح را به‌صورت خلاصه بدین شکل بیان ‏کردند: «محور اول، تشریح مکانیسم تمایز سلول‌های بنیادی عصبی، با کمک اسید ‏رتینوئیک آزاد شده از نانوذره پلیمری است، نتایج نشان می‌دهد که اسید رتینوئیک آزاد ‏شده از این نانوذرات با گیرنده اسید رتینوئیک (‏RAR‏) واکنش داده و با فعال کردن مسیر ‏سیگنال‌دهی ‏SAPK / JNK‏ منجر به متیلاسیون باقی مانده آنزیم “‏histone lysine‏” می‌شود که ‏به نوبه خود با نواحی ارتقادهنده ژن‌های ایجاد اعصاب مانند ‏Ngn1‎‏ و ‏Mash1‎‏ در ارتباط ‏است.»

محور دوم ارائه فرمولاسیونی از نانوذرات است که می‌تواند در بدن برای کنترل تمایز ‏سلول‌های بنیادی عصبی مورد استفاده قرار گیرد. مزیت قابل‌توجه فرمولاسیون پیشنهادی ‏نسبت به اسید رتینوئیک محلول‌شده این است که حتی بدون استفاده از حلال‌هایی مانند ‏DMSO‏ برای رسیدن به مرحله ایجاد اعصاب، به غلظتی تقریبا ۲۵۰۰ برابر کمتر از اسید ‏رتینوئیک نیاز است.

محور سوم شامل نشان دادن دینامیک مراحل اولیه تمایز سلول‌های بنیادی در شرایط ‏طبیعی یا مصنوعی پس از قرار گرفتن در معرض نانوذرات حاوی یک زیست‌مولکول یا ‏زیست‌مولکول حل شده، است. مطالعه چگونگی تمایز سلول‌های بنیادی در هر دوی این ‏شرایط، به منظور طراحی فرمولاسیون موثرتر برای مطابقت سلول‌های بنیادی، بسیار مهم ‏است. نتایج نشان می‌دهد که اسید رتینوئیک بارگذاری شده با نانوذرات توانایی بیشتری ‏در حفظ اثر ژن نسبت به اسید رتنوئیک حل شده (حتی با سینتیک مختلف واکنشی) در هر ‏دو شرایط طبیعی و مصنوعی را دارند.‏

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏ASC Nano‏ منتشر ‏کرده‌اند.‏