روش جدید برای تولید آیینه قابل سوئیچ به شیشه

یک گروه تحقیقاتی از موسسه تحقیقاتی توسعه پایدار موفق به ارائه یک آینه با قابلیت سوئیچ کردن شدند که در آن از یک روش سوئیچ جدید استفاده شده است. آیینه‌های قابل سوئیچ می‌توانند بین دو حالت آیینه‌ای و شفاف سوئیچ کنند.

یک گروه تحقیقاتی از موسسه تحقیقاتی توسعه پایدار موفق
به ارائه یک آینه با قابلیت سوئیچ کردن شدند که در آن از یک روش سوئیچ جدید
استفاده شده است. آیینه‌های قابل سوئیچ می‌توانند بین دو حالت آیینه‌ای و
شفاف سوئیچ کنند.

از آیینه‌های قابل سوئیچی که اخیرا محققان تولید
کرده‌اند می‌توان در شیشه‌هایی با قابلیت صرفه‌جویی انرژی استفاده کرد برای
این کار، شیشه پنجره ورود نورخورشید را به‌درون اتاق محدود می‌کند. در این
آیینه از سیستم سوئیچ گازوکرومیک جدیدی استفاده می‌شود که با سیستم‌های
گازوکرومیک رایج کاملا متفاوت است. در این سیستم می‌توان انعکاس نور مرئی و
مادون قرمز را با سرعتی بیست برابر بیشتر از سرعت سوئیچ گازکرومیک رایج،
کنترل کرد. با حل این مشکل مسیر استفاده تجاری از این فناوری هموارتر
می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ضخامت بسیار کم فیلم‌های مورد استفاده در
این سوئیچ (یک دهم فیلم‌های مورد استفاده در سوئیچ‌های رایج)، هزینه تولید
این سوئیچ‌ها کاهش می‌باید.

filereader.php?p1=main_e0ea0f870559bc2fb

جزئیات این یافته اخیرا در قالب مقاله‌ای در کنفرانس ۱۲th
International Nanotechnology Exhibition and Conference در کیوتو ژاپن
ارائه شده است.

در آیینه‌های قابل سوئیچ رایج، دو صفحه شیشه در کنار هم
قرار گرفته‌اند و میان آنها فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله با گاز پر
می‌شود. زمانی که گاز هیدروژن با استفاده از الکترولیز به این فاصله وارد
می‌شود، آیینه به شیشه تبدیل می شود. با تزریق اکسیژن، مجددا شیشه به آیینه
تبدیل می‌شود.

در این سیستم جدید از یک لایه شیشه و یک روکش با فاصله یک میلیمتر استفاده
شده است. در سیستم قبلی این فاصله ۵ میلیمتر بود که در یک شیشه ۱×۱ باید ۵
لیتر گاز تزریق کرد اما با کاهش فاصله این حجم به ۱۰۰ میلی‌لیتر کاهش
می‌یابد بنابراین با مقدار هیدروژن کمتری این سیستم کار خواهد کرد. از طرف
دیگر این مقدار هیدروژن به سرعت جذب لایه نازک شده و مقدار کمی از آن در
فاصله میان دو لایه باقی می‌ماند با این کار امکان نشت هیدروژن کاهش
می‌یابد. در سیستم‌های قبلی ۱۰ دقیقه زمان برای سوئیچ کامل از حالت آیینه
به شیشه لازم بود اما در این سیستم این رقم به ۳۰ ثانیه تقلیل یافته است.

از آنجایی که مقدار هیدروژن بسیار کمی برای این کار لازم است می‌توان
از بخار هوا به‌عنوان منبع تامین هیدروژن استفاده کرد. فیلم‌های مورد
استفاده در این شیشه را با استفاده از روش کندوپاش تولید کرده‌اند. از
آنجایی که ضخامت لایه مورد استفاده کاهش یافته است سرعت تولید افزایش و
هزینه کار کاهش یافته است.