نانوذراتی با ظاهر و عملکرد شبه سلولی

پژوهشگران موسسه تحقیقاتی بیمارستان متودیست با مخفی‌کردن نانوذرات در غشاهایی ‏از سلول‌های گلبول‌های سفید خون، روش جدیدی برای محافظت از آنها در برابر سیستم ایمنی بدن ابداع کردند.‏

پژوهشگران موسسه تحقیقاتی بیمارستان متودیست با مخفی کردن نانوذرات در غشاهایی ‏از سلول‌های گلبول‌های سفید خون، روش جدیدی برای محافظت از آنها پیدا کردند که از ‏شناسایی و نابودی گلبول‌های سفید توسط سیستم ایمنی، قبل از رساندن دارو به منطقه هدف ‏پیشگیری می‌کند. این گروه این نانوذرات را “‏Leukolike Vectors‏” یا به اختصار ‏LLVs‏ ‏نامگذاری کردند.
 ‏
انیو تاسکیوچی، رییس دانشکده پزشکی اشاره می‌کند: «هدف ما ساخت ذره‌ای بود که ‏در بدن پنهان شده و با فرار از نظارت سیستم ایمنی بدن، بدون شناسایی به هدف خود برسد. ‏ما این کار را با لیپیدها و پروتئین‌های موجود در غشاهای همان سلول‌های سیستم ایمنی انجام ‏دادیم. انتقال این سلول‌های غشایی به سطح ذرات، باعث می‌شود که بدن این ذرات را از خود ‏دانسته و به راحتی آنها را از بین نبرد.»
 ‏
نانوذرات می‌توانند انواع مختلف داروها را به سلول‌های خاص بدن انتقال دهند. بطور مثال ‏می‌توان از آنها برای شیمی‌درمانی و هدف قراردادن سلول‌های سرطانی استفاده کرد. اما با ‏تمام مزایای نانوذرات (از جمله شناسایی مکان بیماری و انتقال داروی مورد نیاز)، می‌بایست ‏به نحوی از سیستم ایمنی بدن، که آنها را به عنوان مهاجم می‌شناسد فرار کنند. توانای سیستم ‏دفاعی بدن در نابودی نانوذرات سد بزرگی در استفاده از فناوری‌نانو در پزشکی است. ‏نانوذرات استفاده شده بطور سیستماتیک ظرف مدت چند دقیقه به دام افتاده و از بدن خارج ‏می‌شوند. با پوشش دهی غشایی نانوذرات‌، آنها می‌توانند به مدت چند ساعت در بدن بدون ‏آسیب باقی بمانند.‏

تاسکیوچی اضافه می‌کند که راهبرد مخفی‌کردنِ بکار گرفته شده، مانع از چسبندگی ‏اپسونین‌ها (پروتئین‌هایی که با ارسال سیگنال سیستم ایمنی بدن را فعال می‌کنند) می‌شود. «ما با ‏مقایسه جذب پروتئین‌ها بر روی سطوح پوشش داده شده و نشده ذرات، چگونگی امکان ‏مخفی ماندن آنها از سیستم ایمنی را بررسی کردیم.‏»

filereader.php?p1=main_11b0f4c5bbfa0bd16
نانوذرات پوشش‌دهنده (زرد) در غشاهای ‏گلبول‌های سفید پنهان شده و با قرارگیری بر ‏روی سطح سلول‌های سیستم ایمنی ‏‏(سلول‌های بیگانه خوار، آبی) شناسایی، جذب ‏و نابود نمی‌شوند.‏

تاسکیوچی و همکارانش به صورت متابولیکی با استفاده از لکوسیت‌ها (گلبول‌های ‏سفید) فعال شده، روندی برای جداسازی غشاها از قسمت‌های داخلی سلول کشف کردند. ‏این پژوهشگران با پوشش دادن نانوذرات با غشای دست نخورده در ترکیب اصلی لیپیدها و ‏پروتئین‌ها، موفق به تولید نخستین نانوذرات حامل دارو شدند که ظاهر و رفتاری شبیه به سلول‌های طبیعی دارند که به اصطلاح به آنها ‏leukolike vector‏ گفته می‌شود.‏

تاسکیوچی همچنین توضیح می‌دهد که استفاده از غشاهای گلبول‌های سفید برای ‏پوشش‌دهی نانوذرات تا به امروز انجام نشده بود. نیمی از مواد مورد استفاده در ساخت ‏LLVها ‏توسط انسان (ساخت هسته سیلیکونی) و نصف دیگر، از بدن انسان ( غشای سلولی) تولید ‏می‌شود.‏

گروه تحقیقاتی تاسکیوچی برای بررسی اینکه آیا ‏LLVها در برابر تجزیه و نابودی توسط ‏ماکروفاژ (سلول‌های بیگانه‌خوار) ایمن هستند، ‏LLV‏ پوشش داده شده با غشای انسانی را مورد ‏آزمایش قرار داده و دریافتند که ماکروفاژهای انسان با توجه به قانون حفاظت از سلول‌های ‏خودی، به ‏LLVها آسیبی نمی‌رسانند.‏

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏Nature Nanotechnology‏ ‏منتشر کرده‌اند.‏