روشی برای تولید انبوه دی ان ای با کیفیت بالا

تولید دی‌ان‌ای چالش‌های متعددی دارد، اخیرا یک گروه تحقیقاتی موفق به ارائه روش جدید برای تولید انبوه دی‌ان‌ای شده است.

اخیرا روشی جدید برای تولید تک رشته‌های دی‌ان‌ای ارائه شده است که می‌تواند برخی از مشکلات فعلی در مسیر تولید دی‌ان‌ای را حل کند. نتایج این پژوهش که در قالب مقاله‌ای تحت عنوان ‘Enzymatic Production of Monoclonal Stoichiometric Single-Stranded DNA Oligonucleotides’ در نشریه Nature Methods به چاپ رسیده هم می‌تواند در حوزه فناوری نانوی دی‌ان‌ای و هم توسعه داروهای حاوی دی‌ان‌ای مورد استفاده قرار گیرد. 

محققان موسسه کارولینسکا و دانشگاه هاروارد با همکاری یکدیگر به این فناوری جدید برای تولید انبوه دی‌ان‌ای دست یافتند. این دستگاه می‌تواند ابزار مناسبی برای محققان باشد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در بخش ژنتیک و زیست شناسی مولکولی انجام شده است. فعالیت‌های این حوزه نظیر بررسی ژنوم یک موجود بدون الیگونولکئوتید‌ها امکان پذیر نیست.
در این پروژه مشکل موجود در مسیر تولید رشته‌های دی‌ان‌ای حل شده است. بورن هوگبرگ از محققان این پروژه می‌گوید ما روشی برای تولید آنزیمی دی‌ان‌ای ارائه کردیم که با استفاده از آن نه تنها می‌توان اولیگونوکلئوتیدها را تولید کرد بلکه می‌توان با هزینه کم رشته‌های دی‌ان‌ای را به تولید انبوه رساند.
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
در این فرآیند از باکتری برای کپی کردن توالی دی‌ان‌ای استفاده می‌شود . در روش‌های فعلی با افزایش طول رشته، خطاهای ایجاد شد روی رشته دی‌ان‌ای نیز افزایش می‌یابد بنابراین این روش‌ها برای نمونه‌های کوتاه مناسب‌تر هستند اما در این روش جدید می‌توان طول رشته افزایش داد بدون این که مشکلی ایجاد شود.
در این روش یک رشته‌ بلند دی‌ان‌ای ایجاد شده به‌طوری که توالی مورد نظر روی آن قرار دارد. روی این رشته‌ دی‌ان‌ای نقطه‌ای به‌نام قلاب وجود دارد که در آن دی‌ان‌ای دچار تاخوردگی می‌شود. این بخش را می‌توان با استفاده از آنزیم جدا کرد در واقع آنزیم نقش قیچی را در این سیستم ایفا می‌کند تا بخش مورد نظر روی دی‌ان‌ای را جدا کند.
بنابراین می‌توان اولیگونوکلئوتیدهای مختلفی را در آن واحد ایجاد کرد همچنین امکان تولید ترکیب دی‌ان‌ای‌ها وجود دارد و می‌توان از محصول به‌دست آمده در بخش درمان استفاده کرد. یکی از محققان این پروژه می‌گوید داروهای مبتنی بر اولیگونوکلئوتید در حال حاضر در بازار وجود دارند و نتایج این پروژه می‌تواند روشی ساده و ارزان برای تولید این داروها باشد.