ساخت حافظه‌های مغناطیسی با استفاده ALS

۱۵ درصد از انرژی تولید شده در جهان صرف ادوات خانگی می‌شود و هر روز به تعداد این ادوات افزوده می‌شود. فیشر از محققان آزمایشگاه منبع نور پیشرفته می‌گوید ما روی بهبود عملکرد و افزایش سرعت این ادوات کار می‌کنیم. فیشر اخیرا با همکاری وجتک اولیر از دانشگاه صنعتی برنو در جمهوری چک و محققانی از دانشگاه کالیفرنیا از ویژگی‌های پرتو ۶٫۱٫۲ برای تولید حافظه‌های مغناطیسی استفاده کرده‌اند.

۱۵ درصد از انرژی تولید شده در جهان صرف ادوات خانگی می‌شود و هر روز به تعداد این ادوات افزوده می‌شود. فیشر از محققان آزمایشگاه منبع نور پیشرفته می‌گوید ما روی بهبود عملکرد و افزایش سرعت این ادوات کار می‌کنیم. فیشر اخیرا با همکاری وجتک اولیر از دانشگاه صنعتی برنو در جمهوری چک و محققانی از دانشگاه کالیفرنیا از ویژگی‌های پرتو ۶٫۱٫۲ برای تولید حافظه‌های مغناطیسی استفاده کرده‌اند.

حافظه‌های مغناطیسی قلب دستگاه‌های الکترونیکی هستند و به‌طوری که با افزایش سرعت آنها عملکرد دستگاه‌ها بهبود یافته و در نهایت مصرف انرژی کاهش می‌یابد. حافظه‌های مغناطیسی اطلاعات را به‌صورت بیت‌های جداگانه در اسپین الکترون ذخیره می‌کنند، اسپین‌هایی که به‌صورت موازی هم جهت‌گیری می‌کنند. این که این جهت‌گیری در یک جهت یا دو جهت مختلف باشد به‌منزله صفر و یک است. این تیم تحقیقاتی در صدد استفاده از چهار حالت جهت‌گیری است تا جایگزین حالت دو گانه صفر و یکی فعلی شود. این چهار حالت در تصویر زیر دیده می‌شود. 
گرداب مغناطیسی ایجاد شده توسط این سیستم در ابعاد نانومتری است. اسپین‌ها به‌دنبال پایین‌ترین سطح انرژی هستند، برای این که اسپین‌ها به‌صورت مختلف الجهت در آیند نیاز به انرژی است. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی می‌توان قطبیت مرکز را معکوس کرد اما مشکل این جاست که این سیستم‌ها نمی‌توانند میدان مغناطیسی قوی را تحمل کنند.
نتایج پیشین نشان داده بود که در صورت تغییر بسیار کم در میدان مغناطیسی خارجی روی این نانوصفحه‌ها، هسته آنها از مرکز سیستم خارج می‌شوند و جهت‌گیری‌ها تغییر می‌کند.
این گروه تحقیقاتی برای اولین بار از پرتو ۶٫۱٫۲ ALS استفاده کردند تا نشان دهند می‌توان با این پرتو چرخش گرداب‌های مغناطیسی را کنترل کرد. تابش موجب می‌شود که هسته دچار تغییر جهت اسپینی شود به طوری که از یک جهت به جهت مخالف در می‌آید.
filereader.php?p1=main_9d6be7a965e8692cd
محققان این پروژه از طیف‌سنجی اشعه ایکس نرم عبوری مغناطیسی استفاده کردند تا از این گرداب مغناطیسی تصویربرداری کنند. این تصاویر نتایج فوق را تایید کرد. این تغییر جهت در صفحه‌های ۳۰ نانومتری حدود سه نانوثانیه طول می کشد در حالی که صفحه‌های ۲۰ نانومتری و ۱۰۰ نانومتری کمتر از نیم نانوثانیه برای این کار زمان نیاز دارند.
محققان این پروژه موفق شدند قطبیت و چرخش را در این سیستم‌ها تحت کنترل در آورند البته این دو را نتوانستند در یک زمان کنترل کنند. این گروه قصد دارند در پروژه بعدی روی کنترل همزمان این دو سیستم کار کنند.