منبع عالی فوتون منفرد برای رایانه‌های کوانتومی

محققان چینی، انگلیسی و آلمانی موفق به ساخت منبع تک فوتون با بالاترین کیفیت ‏موجود برای یک سیستم نیمه‌رسانای نقطه کوانتومی شدند. نتایج بدست آمده برای ساخت ‏رایانه‌های کوانتومی فوق‌سریع بسیار حائز اهمیت خواهد بود.‏

محققان چینی، انگلیسی و آلمانی موفق به ساخت منبع تک فوتون با بالاترین کیفیت ‏موجود برای یک سیستم نیمه‌رسانای نقطه کوانتومی شدند. نتایج بدست آمده برای ساخت ‏رایانه‌های کوانتومی فوق‌سریع بسیار حائز اهمیت خواهد بود.‏

این گروه به رهبری چااو یانگ لو و جیان وِی پَن موفق به ساخت این منبع تک فوتون ‏شدند؛ به گونه‌ای که در هر برخورد پالس لیزر در نقطه کوانتومی، یک و تنها یک فوتون ‏تولید می‌شود. فوتون تولیدشده همچنین دارای خاصیت مهم «توانایی عدم تشخیص نزدیک ‏به واحد» یا به عبارت دیگر یکسان بودن نزدیک به یکدیگر است. این گروه به شکل ‏بسیار خوبی توانست این دو خصیصه تولید قطعی فوتون‌های منفرد و یکسان را ترکیب کند.‏

در عمل، رایانه‌های کوانتومی ممکن است برای کار کردن به صدها فوتون منفرد نیاز ‏داشته باشند. این فوتون‌ها بعنوان بیت‌های کوانتومی (واحد محاسباتی بنیادی) عمل کرده که ‏تحت عملیات کوانتومی کنترل شده بیشماری قرار می‌گیرند. برای افزایش اینگونه سیستم‌ها، ‏نیاز است تا فوتون‌های منفرد به طور قطعی تولید شوند. اگر این مورد توجه قرار نگیرد، ‏احتمال موفقیت کلی به سرعت به صفر می‌رسد.‏

filereader.php?p1=main_b5e7d988cfdb78bc3

این فوتون‌های منفرد همچنین می‌بایست مکانیک کوانتومی یکسانی داشته باشند، بطوری ‏که در ساخت رایانه (بعنوان مثال دستگاه‌هایی از قبیل گیت‌های ‏NOT‏ کنترل شده بین بیت‌های ‏کوانتومی) بتوان از اثرات تداخل کوانتومی بهره برد. ‏

انجام این تحقیق با تاباندن یک پالس لیزر بر روی یک نقطه کوانتومی آغاز شد. مدت ‏زمان اعمال این پالس لیزر تنها ۳ پیکوثانیه طول می‌کشد و طول‌موج مرکزی آن به گونه‌ای ‏تنظیم می‌شود که دقیقا با انتقال نور نقطه کوانتومی مطابقت دارد. لیزر، در مدت زمان بسیار ‏کوتاهی نقطه کوانتومی را از حالت پایه و خلاء به حالت برانگیخته شامل جفت الکترون و ‏حفره مقید، تحریک می‌کند. سپس این جفت الکترون و حفره دوباره ترکیب شده و تنها ‏یک فوتون ساطع می‌کنند. ‏

کشف حاضر، بالاترین کیفیت منبع با فوتون منفردی است که تاکنون در سیستم‌های ‏نیمه‌رسانای نقطه کوانتومی بدست آمده است. کیفیت این منبع برای اولین بار به حدی رسیده ‏است که می‌توان آن را با آن دسته از منابع طبیعی و مرسوم (مانند اتم‌ها و یون‌های گیرافتاده) ‏مقایسه کرد. همچنین این تحقیق با نام «تحریک پالسی ‏s-shell‏ در نقاط کوانتومی» برای ‏اولین بار فراتر از آخرین تحقیق در این زمینه با نام «تکنیک تحریک پالسی ‏p-shell‏» که ۱۰ ‏سال پیش توسط گروهی به رهبری یوشی هیسا یاماموتو از دانشگاه استانفورد انجام شده بود، ‏حرکت کرد.‏

اما این پایان کار نیست. این منبع منفرد فوتون کشف‌شده می‌تواند به فوتون‌های بیشتری ‏افزایش یابد و سپس در سیستم‌های پیچیده چندفوتون و الگوریتم‌های کوانتومی ساده مورد ‏استفاده قرار گیرد. بعنوان مثال می‌توان از آنها در پایگاه داده مشهور گرووِر (‏Grover’s‏ ‏database‏) بهره برد. ‏

این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏Nature Nanotechnology‏ ‏منتشر کرده‌اند.‏