ساخت انبرک نوری جدید با امکان تصویربرداری

شرکت JPK ، تولیدکننده تجهیزات آنالیزی در حوزه فناوری نانو، اخیرا انبرک نوری جدیدی ارائه کرده است که با استفاده از آن می‌توان تک مولکول‌ها را دستکاری کرد.

موسسه مکانوبیولوژی در دانشگاه ملی سنگاپور اخیرا پروژه مشترکی با بنیاد ملی تحقیقات و وزارت علوم سنگاپور انجام داده است که هدف از آن ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در موسسه مکانوبیولوژی بوده تا محققان از مزایای آن برخوردار شوند. اولین موضوعی که این گروه به آن پرداختند، چگونگی استفاده از نیرو در سطح ملکولی، سلولی و بافتی است.
جی یان، استادیار دپارتمان فیزیک دانشگاه ملی سنگاپور، یکی از پژوهشگران اصلی موسسه مکانوبیولوژی است. موضوع تحقیقاتی او مربوط به دستکاری تک مولکول ها با حساسیت بالا می شود. همچنین جی یان در بخش روش‌های تصویربرداری از مولکول‌ها تحقیق می‌کند. یان در تحقیقات خود نیاز به درک بهتر مکانیک پلیمرهای زیستی دارد. هو چن، یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی و محقق پسا دکترا در این دانشگاه است. چن درباره موضوعات تحقیقاتی خود می‌گوید: ما روی زیست فیزیک تک مولکولی کار می‌کنیم در این پروژه‌ها ما به بررسی مکانیک دی ان ای، بر همکنش دی ان ای- پروتئین، دینامیک‌های کروماتین، دینامیک‌ اجزاء داخل سیتوپلاسم و مکانیسم حسگری نیرو می‌پردازیم. ما برای انجام این پروژه‌ها از سیستم NanoTracker® استفاده می‌کنیم. این دستگاه شرکت JPK برای مطالعه فرآیند پلیمریزاسیون فیبرهای سیتوپلاسمی نظیر آکتین و میکروتیوبول‌ها مناسب بوده که در آن از ترکیب روش‌های فلورسانس و دستکاری مولکولی استفاده می‌شود. او می‌افزاید پیش از اینکه ما دستگاه NanoTracker® خریداری کنیم از انبرک مغناطیسی و میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده می‌کردیم اما الان با داشتن انبرک نوری یک سیستم قدرتمند مکمل برای کار خود داریم که به ما امکان دستکاری مولکولی، اندازه‌گیری پاسخ نیرو و مشاهده برچسب‌های فلورسانس را می‌دهد. با این ادوات ما می‌توانیم پروژه‌های پیچیده را به شکل ساده‌تری انجام دهیم در حال حاضر ما قادر به مشاهده فرآیند پلیمریزاسیون فیبرهای اکتین هستیم.
این گروه برای دستکاری تک مولکول‌ها از انبرک مغناطیسی استفاده می‌کند، برای تصویربرداری فلورسانس از میکروسکوپ TIRF، از AFM برای تصویربرداری دی ان ای و همچنین برای قرار دادن کمپلکس‌های دی ان ای پروتئین روی سطح میکا استفاده می‌کند. این سیستم جدید شرکت JPK هم می‌تواند امکان دستکاری در سطح مولکولی را فراهم کند و هم ابزاری برای تصویربرداری فلورسانس است