مدیریت بیماری‌های دیابتی با‎ ‎بیوحسگرهای آنزیمی ‏

بیوحسگرهای آنزیمی با ‏استفاده از نانولوله‌های کربنی تک دیواره برای تعیین غلظت ۳- هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏) در سرم، به دست پژوهشگران ایرانی طراحی ‏شد. تشخیص دقیق HB در نمونه‌های زنده برای مدیریت بیماری‌های دیابتی مهم است.‏

حسگرهای آنزیمی ۳-هیدروکسی بوتیرات دهیدروناز مبتنی بر الکترود نواری (‏Screen Printed‏) تغییر یافته با ‏نانولوله‌های کربنی تک دیواره برای تعیین غلظت ۳- هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏) در سرم، به دست پژوهشگران ایرانی طراحی ‏گردید. تشخیص دقیق ۳- هیدروکسی بوتیرات در نمونه‌های زیستی برای مدیریت بیماری‌های دیابتی مهم است.‏

اجسام کتونی همچون ۳-هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏) و استواستات به طور غیرعادی در خون بیماران دیابتی با کتواسیدوز دیابتی (‏DKA‏) ‏انباشته می‌گردند. کتواسیدوز دیابتی به عنوان نشانه تهدید‌کننده حیات همراه با دیابت، اغلب در بیماران دیابتی نوع ۱ اتفاق می‌افتد، گرچه ‏می‌تواند در بیماران دیابتی نوع ۲ هم مشاهده شود. هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏)، ترکیب کتونی اصلی تولید شده در بیماران با کتواسیدوز دیابتی ‏است و مقدار آن نسبت به اجسام کتونی دیگر ۱۰ به ۱ است. مقادیر کمتر از ۱ میلی مولار هیدروکسی بوتیرات به طور نرمال در خون افراد ‏سالم تشخیص داده شده در حالیکه سطوح هیدروکسی بوتیرات در محدوده ۳-۱ میلی مولار می‌تواند در بیماران با هایپرکتونمیا و تحت ‏کتواسیدوز دیابتی مشاهده شود. غلظت هیدروکسی بوتیرات می‌تواند بالای مقدار عددی ۳ هم برود و به ۱۲ میلی مولار نیز برسد. بنابراین، ‏تعیین سطوح هیدروکسی بوتیرات در نمونه‌های زیستی برای تشخیص زودهنگام دیابت وکتونمیا ارزشمند است.‏

غلظت هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏) معمولا به‌وسیله‌ی روش‌هایی همچون کروماتوگرافی، سنجش‌های ایزوتوپیک و ‏اسپکتروفوتومتریک سنجیده می‌شود. به هر حال، این روش‌ها اغلب وقت گیر هستند و مراحل پردازش چندگانه دارند. همچنین ‏به تجهیزات و معرف‌های خاص و تعداد زیاد کارکنان حرفه‌ای نیاز دارند. سرعت رو به رشد نیاز به تست‌های تشخیص بالینی ‏در این روزها مستلزم توسعه تکنیک‌های دیگر است. حساسیت و اختصاصیت بالا، هزینه کم و سهولت در استفاده و تفسیر، سبب ‏شده است که امروزه بیو حسگرها، ابزاری مفید وایده‌ال جهت اندازه‌گیری آنالیت‌ها باشند.‏

دکتر کبری امیدفر به عنوان مجری این طرح تحقیقاتی گفت: «در این مطالعه، روش ساده‌ای برای ساخت حسگر ‏هیدروکسی بوتیرات (‏HB‏) با استفاده از نانولوله‌های کربنی تک دیواره ارائه گردیده است. استفاده از نانولوله‌های کربنی، پتانسیل ‏اکسیداسیون ‏NADH‏ را به ‏‎۰٫۰۵‎‏- ولت کاهش می‌دهد که این حالت برای تشخیص الکتروشیمیایی خیلی مناسب است.»‏

علت این کاهش پتانسیل ‏NADH‏ را نیز می‌توان به استفاده از فناوری نانو و نانومواد ارتباط داد. نانوموادبه علت ظرفیتشان در افزایش ‏ثبات، پایداری و حساسیت، همراه با پیشرفت راندمان در طراحی بیوحسگرها و انواع مختلف روش‌های تشخیصی ایمونولوژیک استفاده می‌شوند. ‏در این میان، نانولوله‌های کربنی (‏CNT‏) به علت واکنش شیمیایی و پایداری بالا و مقاومت مکانیکی مناسب انتخاب خوبی برای تثبیت آنزیم ‏در سطح حسگرهای الکتروشیمیایی هستند. جذب فیزیکی و پیوند کووالانسی با نانولوله‌های کربنی، از رایج‌ترین روش‌ها برای تثبیت آنزیم‌ها در ‏سطح این نانومواد است.‏

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوحسگر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی‎ ‎تهران افزود: «در این تحقیقات ‏اندازه‌گیری الکتروشیمیایی ۳-هیدروکسی بوتیرات مبتنی بر سنجش ولتامتری چرخه‌ای (‏CV‏) بوده و سیگنال تولید شده به‌وسیله‌ی یکی از ‏محصولات واکنش آنزیمی به نام بتا نیکوتین آمید دی نوکلئوتید (‏NADH‏) اندازه‌گیری گردید. با استفاده از نانولوله‌های کربنی تک دیواره ‏‏(‏SWCNT‏) و مشاهده کاهش پتانسیل اکسیداسیون ‏NADH‏ اندازه‌گیری الکتروشیمیایی انجام شد و نتایج نشان داد که این بیوحسگر قادر ‏است طیف خطی یک دهم تا دو میلی مولار را‌شناسایی کرده و دقت اندازه‌گیری آن ‏‎۰٫۰۰۹‎‏ میلی مولار است.
اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی ‏با دیگر ترکیبات مداخله گر، ویژگی و اختصاصیت این بیوحسگر را تأیید کرد. همچنین در بررسی پایداری دراز مدت، این بیوحسگر بازده قابل ‏قبولی تا حدود ۱۰۰ روز را نشان داد.»‏

بیوحسگر طراحی شده دارای پتانسیل پایین اکسیداسیون ‏NADH، حساسیت بالا، پایداری بالا و محدوده خطی مناسب بوده ‏و سهولت طراحی این بیوحسگر، آن را الگوی خوبی برای طراحی سایر بیوحسگرهای مبتنی بر دهیدروژناز قرار می‌دهد. با ایجاد ‏تغییراتی دراین تست‌ها می‌توان از آنها در آزمایشگاه‌ها، مطب پزشک و در منزل بهره جست.‏

این تحقیق به‌وسیله‌ی فهیمه خورسند و همکاران در آزمایشگاه بیوحسگر مرکز تحقیقات بیوحسگر پژوهشگاه علوم غدد و ‏متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی‎ ‎تهران انچام گرفته است و نتایج آن در مجله ‏IET Nanobiotechnology‏ (جلد ۷، شماره ۱، ‏مارس سال ۲۰۱۳) منتشر شده است. علاقمندان می‌توانند متن‎ ‎کامل‎ ‎مقاله‎ ‎را در صفحات ۱الی۶ همین‎ ‎شماره‎ ‎مشاهده‎ ‎نمایند.‏