ساخت نانوداروی مغناطیسی هوشمند برای مقابله با سرطان

تلاش‌های متعددی برای ساخت داروی ضد سرطان با اثربخشی بالا و عوارض کم صورت گرفته است. در یکی از این پروژه‌ها، دارویی با استفاده از دوکسوروبیسین، نانوذرات مغناطیسی و نانوفیبر ساخته شده که تاثیر آن دو برابر بیشتر از زمانی است دوکسوروبیسین به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اخیرا روش تازه‌ای برای مبارزه با سرطان ارائه شده است که در آن ماده شیمیایی ضد سرطان با نانوذرات مغناطیسی ترکیب شده و درون یک پلیمر قرار داده می‌شود. با این کار اثرات دارو دو برابر شده در حالی که اثرات جانبی آن به شدت کاهش می‌یابد. این داروی جدید مبتنی بر یک نانوفیبر پلیمری هوشمند است که قادر به پاسخ‌دهی در برابر محرک خارجی است. از آنجایی که ابعاد این دارو بسیار کوچک است، بنابراین نسبت به محرک‌های خارجی بسیار حساس است. از سوی دیگر با وجود کوچک بودن می‌توان به سادگی آن را دستکاری کرد. پژوهشگران ژاپنی مرکز بین‌المللی نانومعماری مواد (مانا) در این دارو از نانوذرات مغناطیسی استفاده کردند، نانوذراتی که از خواص تاثیرپذیری گرمایی برخوردار است. برای ساخت این دارو دوکسوروبیسین (ماده شیمیایی کشنده سلول‌های سرطانی) به درون نانوفیبرها تزریق می‌شود. از آنجایی که رهایش این ماده از نانوفیبرها به صورت کنترل شده انجام می‌شود، اثربخشی دارو بیشتر خواهد شد. درون این دارو نانوذرات مغناطیسی نیز وجود دارد که در اثر اعمال میدان مغناطیسی گرم می‌شوند، این گرما نیز عامل ثانویه در از بین بردن سلول‌های سرطانی است. چنین اثرات گرمایی می‌تواند روی عملکرد دوکسوروبیسین اثر گذاشته به طوری که کارایی این دارو را بهبود دهد. یکی از چالش‌های داروسازان برای استفاده از نانوذرات این است که نانوذرات روی عملکرد میتوکندری سلول تاثیر منفی داشته و همچنین به دی ان ای نیز آسیب می‌رسانند. در طراحی این دارو این مشکل به این نحو حل شده که نانوذرات و دارو درون نانوفیبر قرار داده شده است.
برای تولید نانوفیبر، از محلول پلیمری پلی NIPAAm- co -HMAAm استفاده شده که درون این محلول نانوذرات مغناطیسی و دوکسوروبیسین قرار دارد. مکانیسم عمل دارو به این شکل است که با اعمال میدان مغناطیسی، نانوذرات گرم شده و موجب تغییر شکل نانوفیبر می‌شوند که این کار موجب رهاسازی دارو می‌شود. نتایج تست این دارو نشان می‌دهد که اثرات آن بسیار بهتر از زمانی است که دوکسوروبیسین به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دلیل این امر تاثیر دوکسوروبیسین و عملیات حرارتی روی سلول‌های سرطانی است. این راهبرد جدید نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از ترکیب دو عامل مختلف (ماده شیمیایی و گرما) برای از بین بردن سلول‌های سرطانی استفاده کرد. این کار تنها با اعمال میدان مغناطیسی انجام می‌شود.