نانوصفحه متخلخل نیترید بور برای جمع‌آوری نفت از آب

یک گروه تحقیقاتی استرالیایی موفق به تولید نانوصفحه‌ای از جنس نیترید بور شدند که دارای ‏تخلخل است. این ماده می‌تواند برای جمع‌آوری نفت از سطح آب مناسب باشد.‏

پژوهشگران دانشگاه دی‌کین استرالیا، نانوصفحه‌ای از جنس نیترید بور تهیه کردند که می‌تواند ‏‏۳۳ برابر وزن خود را تحمل کند. این ماده متخلخل قادر است نفت را در خود نگه ‌دارد. هر چند ‏ممکن است این نسبت وزنی در برخی حوزه‌ها خیلی کاربردی نداشته باشد، اما در برخی بخش‌ها ‏می‌تواند مفید و جالب توجه باشد.‏

یکی از ویژگی‌های جالب این نانوصفحه آن است که در صورت جمع شدن نفت روی آن ‏می‌توان با ۲ ساعت گرم کردن، آن را تمیز کرد. این ساختار آبگریز است، بنابراین در آب حل ‏نمی‌شود پس این امکان را فراهم می‌کند تا در حین تمیز کردن، آب کاملا روی آن شناور باشد.‏

برای تهیه این نانوصفحه باید پودر نیترید بور را با هیدروکلرید گوانیدین در حضور متان ترکیب ‏کرد و سپس تا دمای ۱۱۰۰ درجه آن را گرم نمود. این کار به مدت چند ساعت و در اتمسفر ‏نیتروژن انجام می‌شود.‏

در این فرآیند، هیدروکلرید گوانیدین تجزیه شده و گازهای مختلفی تولید می‌شود که این ‏گازها موجب تخلخل صفحه نیترید بور می‌شود. محققان استرالیایی معتقداند که از این سیستم هم ‏برای زدودن نفت از آب می‌توان استفاده کرد و هم برای تصفیه آب‌ها از آن می‌توان بهره گرفت. ‏بنابراین، این نانوصفحه کاربردهای متعددی می‌تواند داشته باشد.
 ‏
در حال حاضر این نانوصفحه آماده استفاده برای زدایش نفت از آب است و در صورت نیاز به ‏استفاده باید منتظر باشیم تا نشت بعدی نفت به آب عملکرد این محصول را در مقیاس وسیع نشان ‏دهد.‏