افزایش حساسیت تلسکوپ‌ها با نانولوله‌های کربنی

ابزارهای تصویربرداری در حوزه اخترشناسی هر قدر انعکاس کمتری داشته باشند حساسیت بالاتری داشته و کیفیت تصاویر گرفته شده بهتر خواهد شد. شرکت سری نانوسیستم روشی برای تولید ادوات تصویربرداری حساس‌تر ارائه کرده است، این شرکت ابزاری را برای رشد نانولوله‌های کربنی روی زیرلایه‌های مختلف در دمای پایین ارائه کرده است که موجب کاهش انعکاس نور از سطح تلسکوپ‌ها می‌شود.

شرکت سری نانوسیستم (Surrey NanoSystems) فرآیند جدیدی را برای لایه‌نشانی نانولوله‌های کربنی روی زیرلایه‌هایی سبک و حساس به دما ارائه کرده است. این ابزار برای لایه‌نشانی ماده اَبـَـرسیاه روی دستگاه‌های نوری مناسب است؛ دستگاه‌هایی که در حوزه اخترشناسی بسیار کاربرد دارند. این ابزارها با استفاده از این پوشش می‌توانند انعکاس را به حداقل رسانده و حساسیت‌شان افزایش یابد. در این فرآیند روی قطعات آلومینیومی سبک پوششی با کیفیت بالا از جنس نانولوله‌های کربنی ایجاد می‌شود. در کنفرانس ۲۰۱۳ UK Space Conference این پوشش به عنوان کمترین انعکاس‌دهنده پرتوهای مادون قرمز از سطح آلومینیوم به نمایش گذاشته شد. محققان نشان دادند که این سطح آلومینیومی تنها ۰٫۱۵ درصد از پرتوهای مادون قرمز میانی را انعکاس می‌دهد.
این پروژه با همکاری آزمایشگاه ملی فیزیک انگلستان انجام شده است. پژوهشگران شرکت سری نانوسیستم نشان دادند که فناوری ارائه شده توسط آنها قابل اطمینان است. نتایج تست‌های انجام شده روی این ساختار نشان می‌دهد که این سطح دارای پایداری گرمایی بسیار خوبی است؛ همچنین نسبت به شوک‌های وارد شده بر آن در اثر پرتاپ به فضا و همچنین لرزش‌های اجتناب‌ناپذیر حاصل از شرایط موجود در خارج از جو زمین کاملا پایدار است. این سیستم نسبت به منابع آلاینده که می‌تواند روی سیستم‌های تصویربرداری تاثیرگذار باشد مقاوم است.
محققان این پروژه نانولوله‌های کربنی را به صورت عمودی روی سطح آلومینیوم رشد دادند. این کار که در دمای پایین انجام می‌شود تکرارپذیر بوده و با دقت بسیار بالایی قابل انجام است. همچنین می‌توان نانولوله‌های کربنی را روی سطوح مختلف نظیر سطوح سبک و حساس به گرما رشد داد؛ این سطوح در حوزه اخترشناسی کاربرد زیادی دارند.
روش‌های رایج برای رشد نانولوله‌های کربنی نیاز به دمای بالایی دارند، دمایی حدود ۷۵۰ درجه سانتیگراد که می‌تواند به زیرلایه آسیب جدی وارد کند. برای این که بتوان از زیرلایه‌های مختلف که احتمالا در برابر گرما آسیب‌پذیر هستند در این سیستم استفاده کرد لازم است نانولوله‌های کربنی در دمای پایین رشد داده شوند. بنابراین شرکت سری نانوسیستم روشی برای رشد نانولوله‌های کربنی در دمای پایین ارائه کرده است.