بهبود اثربخشی روش پروتئین درمانی با نانوذرات طلا

وارد کردن پروتئین به درون سیتوزول یک روش درمانی جدید محسوب می‌شود. اخیرا روشی برای وارد کردن مستقیم پروتئین‌ها به درون سیتوزول ارائه شده است که اثربخشی این روش درمانی را افزایش می‌دهد.

پژوهشگران دانشگاه ماساچوست روش تازه‌ای برای وارد کردن مستقیم پروتئین به سیتوزول پیدا کرده‌اند. آنها برای این کار از کپسول‌های سوپرمولکول مبتنی بر نانوذرات استفاده کردند. با این روش می‌توان بیمارهای‌ مختلف را درمان کرد. پروتئین درمانی، روش درمانی نسبتا جدیدی است که برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان از آن استفاده می‌شود. در این روش پروتئین ویژه‌ای به سلول میزبان تزریق می‌شود اما کارایی این روش به دلیل فقدان روشی مناسب برای این تزریق پایین است.
ویسنت وترلو و همکارانش روش جدیدی برای این کار ارائه کردند. آنها پروتئین مورد نظر را روی سطح یک روغن قرار داده و با استفاده از نانوذرات روغن یک کپسول سوپرمولکولی ایجاد کردند. زمانی که این کپسول در مجاورت سلول مورد نظر قرار گیرد پروتئین به صورت مستقیم وارد سیتوزول سلول می‌شود. دلیل این امر برهمکنش میان کپسول و غشاء سلول است. سیتوزول به مایع درون سلول گفته می‌شود که درون سلول زنده وجود دارد.
در این آزمایش، روتلو و همکارانش نشان دادند که چگونه می‌توان مواد زیستی نظیر آنزیم‌ها را به صورت مستقیم و با کارایی بالا وارد سیتوزول کنند، آنها برای این کار از کپسوله کردن مواد استفاده کردند. این کپسول به گروهی از آنزیم‌ها تعلق دارد که در طول رهاسازی به راحتی غیرفعال می‌شوند. برای حل این مشکل محققان آنزیم مورد نظر را درون ساختاری کپسوله کرده و به صورت مستقیم وارد سیتوزول کردند. با این کار آنزیم از گزند آسیب مصون می‌ماند. این گروه تحقیقاتی برای اثبات اثربخشی روش خود پروتئین‌های فلورسانس سبزی را وارد سلول‌های زیستی کردند و با استفاده از طیف‌سنجی وجود این پروتئین‌ها را درون سلول نشان دادند.
این گروه تحقیقاتی برای تولید این کپسول‌ها از یک هموژنایزر تجاری استفاده کردند. این دستگاه نانوذرات طلا را با روغن و آب ترکیب می‌کند و در نهایت این کپسول ایجاد می‌شود. کپسول موردنظر با پروتئین در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه برهمکنش داده تا وارد آن شود.
این گروه اثربخشی روش خود را در محیط خارج از بدن مورد آزمایش قرار دادند. این گروه در حال آماده شدن برای انجام تست‌هایی درون بدن هستند تا عملکرد این سیستم را در بدن مورد بررسی قرار دهند.