افزایش برداشت نفت با کمک نانوذرات پلیمری

یک گروه تحقیقاتی بین‌اللملی موفق شده است تا با استفاده از نانوذرات پلیمری، بازده فرآیند ‏استخراج نفت را افزایش دهد. نانوذرات، با پر کردن حفره‌های چاه موجب افزایش مقدار نفت ‏خروجی از چاه می‌شود.‏

زمانی که شرکت‌های نفتی از ادامه اسختراج نفت از یک چاه منصرف می‌شوند و در واقع آن ‏چاه را به حال خود رها می‌کنند، هنوز نیمی از منابع نفتی چاه در آن وجود داشته و استخراج نشده ‏است. دلیل رها کردن چاه این است که بهبود چاه برای ادامه برداشت نفت کاری دشوار است. اخیرا ‏محققان موفق شدند با استفاده از نانوذرات، روشی برای برداشت نفت از این چاه‌ها ارائه کنند.‏

نفت معمولا در میان حفره‌های بسیار ریز سنگ‌ها به دام می‌افتد. فشار طبیعی داخل مخازن نفت ‏بسیار بالا است، بنابراین زمانی که مته حفاری به نفت می‌رسد، نفت با فشار از مخزن بیرون می‌جهد. ‏برای حفظ این فشار، شرکت‌های برداشت نفت، به جای نفت خارج شده از زمین، آب به آن تزریق ‏می‌کنند. آب تزریق شده موجب می‌شود تا نفت با فشار زیادی به بیرون رانده شود. نقطه‌ای که آب ‏به چاه تزریق می‌شود معمولا چند صد متر یا چند هزار متر دورتر از نقطه‌ای است که فرآیند ‏استخراج نفت صورت می‌گیرد. مشکلی که در این روش وجود دارد این است که هر چند آب ‏باعث افزایش فشار نفت می‌شود اما بعد از مدتی آب جای نفت را در خروجی چاه می‌گیرد و به ‏جای نفت، آب استخراج می‌شود. این نقطه‌ای است که شرکت‌ها مجبور به تعطیل کردن چاه ‏می‌شوند.‏

بیش از چند دهه است که شرکت‌های نفتی روی حل این مشکل کار می‌کنند به طوری که ‏راه‌های متعددی برای این کار پیشنهاد شده است. یک گروه تحقیقات از مرکز ‏CIPR‏ با همکاری ‏محققان چینی روشی برای حل این مشکل ارائه کرده‌اند. این گروه چینی پیش از این موفق به ‏برداشت ۱۵ درصد از نفت باقی‌مانده در چاه‌ها شده بودند، اما با همکاری این گروه نروژی در ‏نهایت این رقم را به ۵۰ درصد رساندند.‏

در این پژوهش محققان در کنار آب، از نانوذراتی استفاده کردند که قطری کمتر از حفره‌های ‏چاه داشتند. زمانی که آب و نانوذرات به چاه تزریق می‌شود، آب موجب افزایش فشار بر چاه ‏می‌شود و نانوذرات، حفره‌های به جای مانده را پر می‌کند. با این کار نفت بیشتری از چاه استخراج ‏می‌شود.

این گروه‌ تحقیقاتی روی نانوذرات با ابعاد مختلف مطالعه کرده و بهترین نانوذرات را برای این کار ‏پیدا کرده‌اند، این نانوذرات از نوع پلیمر بوده که با دیوار چاه برهمکنش ایجاد می‌کنند.‏