ساخت حامل‌ آنتی‌ژن‌های تومور سرطان سینه به کمک فناوری نانو

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مرکز تحقیقات سلولی ملکولی دانشگاه شهید بهشتی موفق به تولید اولیه ‏حامل‌های آنتی ژن‌های توموری سرطان سینه شدند.

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مرکز تحقیقات سلولی ملکولی دانشگاه شهید بهشتی موفق به تولید اولیه ‏حامل‌های آنتی ژن‌های توموری سرطان سینه شدند. این حامل‌ها در حال حاضر بر روی موش مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ‏مناسبی به‌دست آمده است.‏

آنتی ژن‌های توموری در مورد تعدادی از سرطان‌ها‌ شناسایی شده‌اند که می‌توانند اهداف خوبی برای هدفگیری به‌وسیله‌ی سیستم ‏ایمنی باشند لیکن به دلیل ماهیت خودی بودن این اهداف و همچنین عدم ارایه مناسب به سیستم ایمنی نمی‌توانند سیستم ایمنی ‏را به خوبی بر علیه تومور تحریک کنند. استفاده از حاملینی که بتوانند این آنتی ژن‌ها را به خوبی به سلول‌های سیستم ایمنی ‏تحویل دهد و همچنین محرک ایمنی نیز باشد می‌تواند تا حدی این مشکل را مرتفع نماید.‏

فاژ ‏T7‎‏ با توجه به سایز کوچک در مقیاس نانو می‌تواند حامل مناسبی برای آنتی ژن بوده و علاوه‌بر این بر خلاف بسیاری از ‏حاملین دیگر با توجه به ساختار ذره‌ایی واجد آنتی ژن‌های متعدد دیگر، محرک خوبی برای سیستم ایمنی و پاسخ دهی مناسبتر ‏آن باشد.‏

دکتر طراوت بامداد دانشیار گروه ویروس‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس در توضیح این پژوهش گفت: «در این تحقیق ابتدا ‏اپیتوپ‌های غالب محرک ایمنی سلولی در آنتی ژن ‏Her2/neu‏‌ شناسایی و با استفاده از اطلاعات موجود در تحقیقات گذشته و ‏آنالیزهای نرم افزاری بهترین اپیتوپ انتخاب شد. توالی نوکلؤتیدی این اپیتوپ پس از سنتز در ژنوم باکتریوفاژ به نحوی قرار ‏گرفت که پس تولیدفاژ این اپیتوپ در کنار پروتیین سطحی که به تعداد ۴۱۵ کپی در سطح قرار گرفته‌اند بیان شوند. پس از ‏مراحل تایید و تولید فاژ نوترکیب، واکسن مذکور به موش‌های تومری شده تزریق وارزیابی فاکتورهای ایمنی، کاهش سایز تومور و ‏میزان بقا در دو مدل پیشگیری‌کننده و درمانی انجام گرفت.»‏

تحویل موثرتر واکسن به سلول‌های ایمنی و در نتیجه القای پاسخ ایمنی بیشتر ازجمله ویژگی‌های به کارگیری فناوری نانو ‏بوده است. سازوکار آن بدین صورت است که سلول‌های بدن با کارایی بالاتری قادر به دریافت ذراتی با سایز نانو در مقایسه با ‏سایر ذرات با اندازه بزرگترهستند. این کارآیی زمانی بیشتر می‌شود که ذرات مذکور علاوه برحمل آنتی ژن محرک قوی سیستم ‏ایمنی نیز باشند.

همچنین از آنجا که این سیستم نانوذره‌ای که در این پروژه باکتریوفاژ ‏T7‎‏ نام دارد، قادر است چندین مولکول ‏پپتیدی را در آن واحد برداشت کرده و حمل کند، لذا کارایی این روش بالاست.‏

این پژوهش برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم دکتر پویان فرد دانش آموخته ویروس‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس بوده ‏است که به دنبال انجام چند پروژه موفق در زمینه استفاده از باکتریوفاژها با هدف واکسیناسیون در دانشگاه تربیت مدرس ‏طراحی و اجرا شد. این طرح در واقع می‌تواند نقطه شروعی برای طرح‌های کامل‌ترو جامع‌ترباشد و با استناد به قابلیت‌های متعدد ‏سیستم‌های حامل ذره‌ای می‌توان پروژه‌هایی که قابلیت ارزیابی واکسن ساخته شده را در سطح کلینیک داشته باشند، طراحی ‏کرد و کارایی آن‌ها در به کارگیری این گونه از واکسن‌های ذره‌ای در سطح انسانی را بررسی کرد.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست دکتر طراوت بامداد و همکاران وی از دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ‏تحقیقات سلولی ملکولی دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است، در مجله ‏Plos one‏ (جلد ۷، شماره ۱۱، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲) ‏منتشر شده است. ‏