شبیه‌سازی مدل ریاضی غشاهای نانومتخلخل در فرآیند دفع گاز

گروهی از پژوهشگران ایرانی با شبیه‌سازی مدل ریاضی، موفق به ارائه مدلی ریاضی جهت پیش بینی انتقال دی اکسید ‏کربن از میان غشاهای نانومتخلخل در فرآیند دفع گاز شدند.

گروهی از پژوهشگران ایرانی با شبیه‌سازی مدل ریاضی، موفق به ارائه مدلی جهت پیش‌بینی انتقال دی‌اکسید ‏کربن از میان غشاهای نانومتخلخل در فرآیند دفع گاز شدند. در فرآیندهای غشایی، مدلسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ‏مدل مناسب کمک فراوانی به طراحی فرآیند می‌کند.‏

فعالیت اصلی این گروه در زمینه ساخت و شبیه‌سازی غشاهای جداسازی گازها و مایعات است و هدف اصلی این گروه، ‏تجاری‌سازی غشاها در فرآیندهای جداسازی است‎ ‎و این طرح در راستای رسیدن به این برنامه بزرگ بوده است.‏

در این کار تحقیقاتی به ارائه مدلی جهت شبیه‌سازی جداسازی دی اکسید کربن به‌وسیله‌ی غشاهای نانومتخلخل پرداخته ‏شده است. مدل ارائه شده دو بعدی بوده و قادر به پیش بینی رفتار غشا است. مدل ارائه شده با استفاده از روش‌های عددی ‏مناسب و نرم افزار رایانه‌ای حل شده و توزیع غلظت و فشار در غشا از یافته‌های اصلی این مدل هستند که قادر به تعیین آن است.‏

دکتر اعظم مرجانی استادیار دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به عنوان یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی ‏گفت: «هدف این کار ارائه مدلی ریاضی جهت پیش بینی انتقال دی اکسید کربن از میان غشاهای نانومتخلخل در فرآیند دفع ‏گاز است. فرآیند دفع گاز بر خلاف جذب گاز عمل می‌کند و در آن گاز جذب شده در ستون جذب بازیافت می‌گردد که منجر به ‏احیای مجدد جاذب گشته و دوباره به چرخه جذب بر می‌گردد. در فرآیندهای غشایی، مدلسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است ‏و مدل مناسب کمک فراوانی به طراحی فرآیند می‌کند.»‏

وی افزود: «این تحقیق در سه مرحله عمده صورت گرفته است. در مرحله اول مطالعات بنیادین بر روی کلیه مدل‌های موجود ‏در زمینه پیش بینی رفتار غشاهای نانوساختار در جداسازی گازها و مایعات صورت گرفت و مزایا و معایب هرکدام از مدل‌ها ‏استخراج گردید. در مرحله دوم مدل مناسبی ارائه گردید که مزیت‌های مدل‌های قبلی را دارا بوده و معایب آنها را نیز تاحدودی ‏کاهش می‌داد. این مدل برای سیستم مورد نظر و با شرایط خاص آن توسعه داده شد. در مرحله نهایی مدل ارائه شده با استفاده ‏از روش عددی حل گردید و با داده‌های تجربی مقایسه گردید تا دقت مدل تعیین گردد.»‏

غشای درنظر گرفته شده از نوع غشاهای تماس دهنده است که دارای حفرات نانومتخلخل است. انتقال دی اکسید کربن از ‏حفرات غشا که در ابعاد نانوهستند در این کار صورت گرفته است. در تماس دهنده‌های غشایی دو فاز گاز و مایع در حفرات غشا ‏با یکدیگر تماس داده می‌شوند و عملیات انتقال جرم و جداسازی بین دو فاز سیال انجام می‌گیرد. جنس غشا مشخص‌کننده ‏فصل مشترک بین دو سیال است. مکانیزم‌های نفوذ مولکولی و نادسن از مکانیزم‌های قالب در این نوع تماس دهنده‌های ‏غشایی هستند که درنظر گرفته شده‌اند.‏

مرجانی در مورد نتایج این تحقیقات نیز افزود: «نتایج حل عددی مدل منجر به تعیین توزیع غلظت و فشار جزء منتقل ‏شونده (دی اکسید کربن) از حفرات غشاهای نانومتخلخل است. داشتن مدل مناسب موجب طراحی دقیق سیستم جداسازی و ‏بهینه‌سازی فرآیند جداسازی می‌گردد. نتایج نشان دادند که تغییر سرعت فازهای گاز و مایع در تماس دهنده نقش بسیار مهمی ‏در بازدهی جداسازی دارد به‌طوریکه در سرعت‌های پائین فاز خوراک میزان جداسازی بیشتری حاصل گردید.»‏

جداسازی و جذب دی اکسید کربن عمدتاً در صنعت پالایش گاز طبیعی کاربرد دارد. نتایج این طرح می‌تواند در طراحی ‏واحدهای غشایی برای دفع دی اکسید کربن از محلول آمینی در صنعت گاز مورد استفاده قرار گیرد.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست دکتر اعظم مرجانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مهندس مهدی قدیری (فارغ ‏التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران) و مهندس سعید شیرازیان (دانشجوی دکتری ‏تخصصی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران) صورت گرفته است، در مجله
‏ ‏International Journal of Greenhouse Gas Control‏ (جلد ۱۳، مارس سال ۲۰۱۳، صفحات ۱ الی ۸) منتشر شده ‏است.‏