خواستن و توانستن در فناوری نانو در کشور به عینیت رسیده است

دکتر سلطان خواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در افتتاحیه ششمین جشنواره فناوری نانو گفت:«در ششمین نمایشگاه شاهد محصولاتی هستیم که به واسطه فناوری نانو قابل رقابت با محصولات خارجی شده‌اند.»

دکتر سلطان خواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره فناوری نانو با بیان اینکه فناوری نانو یکی از مهمترین فناوری‌های بین رشته‌ایست که سبب پیشرفت در تمام حوزه‌ها خواهد شد، افزود: «در ششمین نمایشگاه شاهد محصولاتی هستیم که به واسطه فناوری نانو قابل رقابت با محصولات خارجی شده‌اند.»

ادامه داد: «دست‌یابی به آخرین دستاوردها برای محققین ما در حال حاضر دست یافتنی است و فرزندان ما در حوزه نانو نشان داده‌اند به هرآنچه اراده کنند دست خواهند یافت.»

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ستاد توسعه فناوری نانو به بلوغ زودرس رسیده است، اظهار کرد: «ستاد توسعه فناوری نانو الگوی موفق راه‌اندازی ستادهای فناوری در معاونت علمی و فناوری است.» وی افزود دستاوردهای علمی و فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منزل آخر می‌رسند و در قالب تولیدات و محصولات تجاری قرار می‌گیرند.

به گفته سلطانخواه، فناوری‌های پیشرفته از جمله نانو نیازمند ریسک و سرمایه‌گذاری بالا هستند و در بحث تولید و کشش در بازار بایستی بسیار پشتیبانی شوند.

وی در پایان سخنرانی خود تصریح کرد: «درطی این چند سال تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عمده فعالیت معاونت در راستای تجاری‌سازی فناوری‌های نوین بوده است و یکی از کارهایی که در این راستا انجام شده است تفاهم نامه‌ایست که با اتاق بازرگانی جهت حمایت از تجاری‌سازی و صادرات محصولات فناوری نانو و دیگر فناوری‌های نو بسته شده است.»