محصولات ارائه شده در جشنواره ششم بلوغ بیشتری نسبت به گذشته دارند

مدیرکارگروه منابع انسانی ستاد توسعه نانو با اشاره به رشد کیفی ششمین نمایشگاه فناوری نانو نسبت به سال‌های گذشته گفت: «محصولات ارائه شده در نمایشگاه امسال از بلوغ بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.»

دکتر سید مهدی رضایت، مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «در نمایشگاه امسال به موضوع تجاری‌سازی و ورود محصولات به بازار توجه ویژه‌ای شده است که در این حوزه می‌توان به غرفه طرح‌های نوآورانه فناوری نانو اشاره کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «در بخش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نمایشگاه نیز محصولات ارائه شده نسبت به سال‌های گذشته از پختگی بیشتری برخوردار بود به طوری که بیشتر دانشگاه‌ها پروژه‌های بزرگ تحقیقاتی خود را که منجر به تولید محصولات فناورانه شده است به نمایش گذاشته‌اند.»

مدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو اضافه کرد: «پیشرفت کیفی در حوزه نانو میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رو به افزایش است زیرا در سال‌های گذشته دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بیشتر پایان نامه‌های دانشجویان خود را در نمایشگاه فناوری نانو ارائه می‌کردند اما امسال این مراکز محصولات خود را که برخی از آنها تجاری‌سازی نیز شده است را به نمایش گذاشته‌اند.»

رضایت بیان داشت: «چیدمان غرفه‌ها در نمایشگاه امسال به نحوی است که بازدیدکنندگان از ابتدای ورود با محصولات تولید شده در حوزه فناوری نانو آشنا می‌شوند و این امر نشان می‌دهد که کشور به موضوع تولید ثروت و محصول از فناوری نانو توجه دارد.»