باشگاه نانو الگوی موفق ترویج فناوری نانو در کشور است

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو پس از بازدید از غرفه باشگاه دانش آموزی نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «باشگاه دانش آموزی نمایشگاه فناوری نانو الگوی موفقی برای ترویج و توسعه این فناوری در کشور خواهد بود.»

دکتر سعید سرکار، در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو با اشاره به ۴۰ طرح پژوهشی ارائه شده از سوی دانش‌آموزان استان‌های مختلف کشور گفت: «ارائه این طرح‌های دانش‌آموزی از تهران و سایر شهرستان‌های کشور نشان دهنده ترویج علم نانو در کشور است.»

وی با بیان اینکه دانش آموزان از مدارس مختلف طی دو روز برگزاری نمایشگاه فناوری نانو از باشگاه دانش آموزی این نمایشگاه بازدید کرده‌اند، افزود: «بازدید دانش آموزان از این باشگاه موجب می‌شود تا از ترویج و آموزش تئوریک فناوری نانو به آموزش عملی و کاربردی این حوزه دست یابیم.»

رییس ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به فعالیت‌های ستاد نانو در بخش دانش آموزی گفت: «من معتقدم با آموزش‌های کاربردی از سطح دانش آموزی تا دانشجویی جامعه دچار پوکی استخوان در این حوزه نخواهد شد.» سرکار اضافه کرد: «باشگاه دانش آموزی نمایشگاه امسال الگوی موفقی برای ترویج و توسعه این فناوری در کشور خواهد بود.»

دکتر سرکار همچنین در خصوص سطح کیفی و کمی نمایشگاه، رشد نمایشگاه امسال را نسبت به سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: «دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه امسال نشان دهنده افزایش سطح کیفی این نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته است.»

وی با اشاره به حضور چهار کشور خارجی در نمایشگاه فناوری نانو گفت: «در نمایشگاه امسال چهار کشور لبنان، رومانی، روسیه و کره جنوبی در قالب ۵ غرفه حضور دارند.» رییس ستاد توسعه فناوری نانو اضافه کرد: «امیداوریم در سال‌های آینده شاهد حضور کشورهای بیشتری در نمایشگاه نانو باشیم.»