راه‌اندازی هسته علمی نانو در سازمان بسیج علمی کشور

دکتر محمود تولایی، رییس سازمان بسیج علمی عصر امروز با حضور در نمایشگاه فناوری نانو از نزدیک با دستاوردها و محصولات ارائه شده در این نمایشگاه بازدید کرد.

دکتر محمود تولایی، رییس سازمان بسیج علمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «سازمان بسیج علمی دارای هسته‌های مختلف علمی است که درحوزه فناوری نانو نیز هسته علمی در این سازمان راه‌اندازی شده است.»

وی با بیان اینکه سازمان بسیج علمی برقرار کننده ارتباط میان نوآوران و کاربران است، افزود: «هسته‌های علمی این سازمان اقدام به شناخت ظرفیت‌ها، بازاریابی و برقراری ارتباط میان صنعتگران و فناوران می‌کند.»

رییس سازمان بسیج علمی اضافه کرد: «به ستاد توسعه فناوری نانو تبریک می‌گویم زیرا این ستاد با فعالیت خود توانسته است فناوری‌های کشور را به محصول تبدیل کند بنابراین مسئولان و صنعتگران کشور لازم است از این دستاوردها استفاده کاربردی کنند.»

تولایی با بیان اینکه سازمان بسیج علمی اولویت خود را کاربردی سازی علم و دانش در جامعه قرار داده است، خاطرنشان کرد: «امروزه کشور با صحنه جهاد علمی روبرو است و سازمان بسیج علمی نیز در این راستا به شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی پرداخته است.»

وی عنوان کرد: «سازمان بسیج علمی در سراسر کشور به مساله یابی و مسئله شناسی در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری پرداخته و برای رفع مشکلات اقدام به برنامه‌ریزی علمی کرده است.»