سیاست وزارت علوم حمایت از فناوری‌های نوین از جمله نانو است

سرپرست وزارت علوم با اشاره به دستاوردهای جدید ارائه شده در نمایشگاه فناوری نانو گفت: «اصل سیاست‌های وزارت علوم حمایت از فناوری‌های نو از جمله حمایت از فناوری نانو در کشور است.»

دکتر جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران افزود: «نهادهای علمی کشور یک خانواده هستند و ما از این نهادها حمایت می‌کنیم.»

وی با بیان اینکه درحال حاضر زمان توجه به تجاری‌سازی علم در کشور است، تصریح کرد: «تمام دست اندرکاران حوزه علمی کشور باید دست در دست هم دهند تا بتوانیم در حوزه تجاری سازی علم به پیشرفت‌های بیشتری دست یابیم.»

سرپرست وزارت علوم با اشاره به ورود فناوری نانو به زندگی مردم مختلف کشور، تصریح کرد: «وزارت علوم از تمامی فناوری‌های موجود در کشور از جمله فناوری نانو حمایت می‌کند زیرا فناوری نانو ذات وزارت علوم است.»

توفیقی با اشاره به اینکه شاخص تولید مقالات علمی بسیار مهم است اما این شاخص برای کشور کافی نیست، گفت: «امروز باید شاخص علمی کشور در خصوص تبدیل علم به ثروت تعیین شود تا بستر تبدیل علم به فناوری محقق شود.»

وی تاکید کرد: «کشور ما در مسیر تولید علم به فناوری در حال حرکت است و دهه چهارم انقلاب نیز دهه فناوری، نوآوری و تجاری سازی بشمار می‌رود.»