ایران با میزان پیشرفت در علم نانو در عرصه‌های بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گیرد

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: «پیشرفت ایران در حوزه فناوری نانو طی سال‌های اخیر زمینه‌ای را محقق کرده که در عرصه قضاوت‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.»

دکتر عیسی‌زاده، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه برگزاری نمایشگاه فناوری نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «نمایشگاه فناوری نانو ارتباط مستحکمی و عینی میان دانش و صنعت در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد کرده است.»

وی با اشاره به رشد فزاینده علمی و تولید محصولات فناورانه کشور افزود: «با ورود به نمایشگاه فناوری نانو و بازدید از دستاوردهای فناورانه در این حوزه انسان به خود می‌بالد که کشور طی سال‌های گذشته علاوه بر رشد در تولیدات علمی به رشد در حوزه کاربردی‌سازی محصولات نیز رسیده است.»

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با اشاره به راه‌اندازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها گفت: «راه‌اندازی چنین فعالیت‌هایی در دانشگاه‌ها زمینه تجاری‌سازی علم را فراهم کرده و ما شاهد شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان با حوزه‌های تخصصی در زمینه فناوری‌های نوین هستیم.»

عیسی زاده در ادامه تاکید کرد: «در نمایشگاه فناوری نانو دستاوردهای علمی مهمی ارائه شده است که بازدید از این نمایشگاه موجب شادی و غرور افراد می‌شود.»

وی اضافه کرد: «امیداوریم در سال‌های آینده شاهد توسعه و اقبال بیشتر دانشگاه‌ها در حوزه فناوری نانو باشیم تا براساس این فناوری بتوانیم صنایع کشور را متحول کنیم.»