کارگاه «رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری» برگزار شد

کارگاه رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری عصر دیروز با ارائه دکتر حسین اصغری شیوایی، محقق در حوزه فناوری نانو در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

دکتر حسین اصغری شیوایی، محقق حوزه فناوری نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «این کارگاه آموزشی در دو بخش کارکردهای زیستی در حوزه نانو و حسگرهای زیستی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.»

وی بیان داشت: «در رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری ابعاد نانومتری مولکول‌های زیستی بسیار کمک می‌کند تا این دو حوزه به یکدیگر نزدیک شوند.»

این محقق حوزه فناوری بیان داشت: «در این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان مباحث مربوط به حسگرهای زیستی، خود سامانی مولکول‌های زیستی، غذا و محیط زیست ارائه شد.»

وی با بیان اینکه در کارگاه آموزشی رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری عملکرد سامانه‌های نانومتری برای دانشجویان تشریح شد، افزود: «در ادامه این کارگاه به نحوه عملکرد سامانه‌های نانومتری و کمک آنها به حوزه‌های پزشکی، غذا و کشاورزی نیز پرداخته شد.»

شیوایی تاکید کرد: «دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه رویکردهای نوین تحقیقات در بخش‌های آکادمی و صنعت را آموزش دیدند و براین اساس می‌توانند جایگاه موضوعات مختلف در این حوزه را شناسایی و درک کنند.»

لازم به ذکر است، کارگاه آموزشی رویکرد نوین در حوزه نانوزیست فناوری عصر دیروز با حضور ۴۰ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد و در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا شد.