فناوری نانو ایران در سطح کشورهای اروپایی بسیار مطرح است

عضو هیات علمی دانشگاه لبنان با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه فناوری نانو گفت: «پیشرفت علمی و فناوری ایران در حوزه فناوری نانو در سطحی است که ایران را در میان کشورهای اروپایی بسیار مطرح کرده است.»

دکتر یوسف زاتال، عضو هیات علمی دانشگاه لبنان که در غرفه کشور لبنان در نمایشگاه فناوری نانو حضور داشت به خبرنگار ستاد نانو گفت: «کشور ایران طی سال‌های اخیر در عرصه فناوری‌های نوین از جمله نانو به دستاورهای بسیاری در زمینه علمی در سطوح بالا دست یافته و این موضوع از محصولات و پژوهش‌های ارائه شده در نمایشگاه نانو فناوری قابل لمس است.»

وی خاطرنشان کرد: «سطح فناوری نانو در ایران بسیار بالا است و ما قصد داریم برخی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه را خریداری کنیم.»

عضو هیات علمی دانشگاه لبنان اضافه کرد: «کشور ایران در حوزه لایه نشانی با فناوری نانو به دستاوردهای بسیار مطلوبی رسیده و براین اساس قصد داریم در این حوزه نیز دستاوردهایی که در نمایشگاه فناوری نانو ارائه شده است را خریداری کنیم.»

یوسف زاتال تصریح کرد: «ما در دانشگاه لبنان در حوزه تحقیقات نانو فعالیت کرده‌ایم و تاکنون این تحقیقات به سطح صنعتی نرسیده است.»