کارگاه «کاربرد میکروسکوپ TEM در آنالیز مواد» برگزار شد

کارگاه کاربرد میکروسکوپ TEM در آنالیز مواد با ارائه مهندس داوود قرایلو، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیو مهندسی مولکولی ظهر دیروز در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

مهندس داوود قرایلو، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیومهندسی مولکولی به خبرنگار ستاد نانو گفت: «درحال حاضر بسیاری از دانشجویان در زمینه استفاده از میکروسکوپ TEM با ضعف‌هایی روبرو هستند که هدف از برگزاری این کارگاه رفع این نوع ضعف‌ها در دانشجویان بوده است.»

وی بیان داشت: «استفاده از میکروسکوپ TEM دارای شرایط خاصی است که در این کارگاه به دانشجویان نحوه استفاده و عملکرد این میکروسکوپ تشریح شد.»

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیو مهندسی مولکولی اضافه کرد: «همچنین در این کارگاه به دانشجویان شرکت کننده آماده سازی نمونه‌های مختلف و تحویل نمونه توسط میکروسکوپ TEM آموزش داده شد.»

قرایلو خاطرنشان کرد: «بررسی ریز ساختار و شکل ذرات در بسیاری از تحقیقات حوزه نانو مواد امری ضروری است که در این زمینه یکی از دقیق‌ترین، کارآمدترین و پرهزینه‌ترین روش‌های آنالیز از طریق میکروسکوپ TEM محقق می‌شود.»

خاطرنشان می‌شود، کارگاه کاربرد میکروسکوپ TEM در آنالیز مواد با حضور ۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد که در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا شد.