کارگاه «الگوهای تعامل موفق در تیم کارآفرین» برگزار شد

کارگاه الگوهای تعامل موفق در تیم کارآفرین عصر دیروز با ارائه محمد سلیمی، مدرس کارآفرینی سازمان جهانی کار در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

محمد سلیمی، مدرس کارآفرینی سازمان جهانی کار به خبرنگار ستاد نانو گفت: «این کارگاه آموزشی با هدف ارائه الگوهای تعاملی موفق در تیم‌های کارآفرینی برای دانشجویان برگزار شد.»

وی با بیان اینکه در حوزه کارآفرینی مشارکت و تعامل نقش مهمی را ایفا می‌کند، بیان داشت: «در این کارگاه افراد شرکت کننده در قالب گروه‌های کارآفرینی تقسیم شدند و به صورت عملی در قالب بازی ریسک پذیری و کارتیمی را تجربه کردند.»

مدرس کارآفرینی سازمان جهانی کار اضافه کرد: «در موضوع کارآفرینی تشکیل تیم مرحله اول بشمار می‌رود و افراد این تیم باید بتوانند برنامه لازم برای ادامه کار خود را داشته باشند که در این کارگاه علاوه بر تشکیل تیم به دانشجویان آموزش داده شد که چگونه بتوانند فعالیت‌های تیم خود را ادامه دهند.»

سلیمی بیان داشت: «شرکت‌کنندگان در این کارگاه توانایی انجام کار تیمی، فعالیت‌های مشارکتی و فعالیت‌های تعاملی را کسب کردند.»

کارگاه الگوهای تعامل موفق در تیم کارآفرین با حضور ۴۰ نفر از دانشجویان کشور در مقاطع مختلف آموزشی در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد که در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور ارائه شد.