ارائه مشاوره تخصصی رایگان در ایام جشنواره فناوری نانو

بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های حاضر در ششمین جشنواره فناوری نانو از موسسه فناوری تا بازار (کریدور) تأییدیه فنی دریافت کرده‌اند.

در طول زمان برگزاری ششمین جشنواره فناوری نانو، پیشخوان مشاوره کریدور در راستای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران و تسهیل دسترسی آن‌ها به خدمات، به شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، خدمات مشاوره رایگان در حوزه تجاری‌سازی فناوری ارائه می‌دهد.

بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های حاضر در ششمین جشنواره فناوری نانو از موسسه فناوری تا بازار (کریدور) تأییدیه فنی دریافت کرده‌اند.

موسسه خدمات فناوری تا بازار، که در راستای افزایش نرخ موفقیت تجاری‌سازی و تسریع فرآیندهای آن شکل گرفته است، ساختاری است که با حمایت از شرکت‌ها و کارگزاران ارائه دهنده خدمات توسعه فناوری، این خدمات را دراختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناوران حقیقی قرار می‌دهد.

هدف اصلی این موسسه کاهش زمان تجاری‌سازی و افزایش نرخ موفقیت پروژه‌های فناوری‌های پیشرفته است. در واقع خدمات توسعه فناوری حلقه‌های به هم پیوسته زنجیره تجاری‌سازی هستند.

به گفته یکی از مشاوران ارشد موسسه خدمات فناوری تا بازار، تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته (Hi-Tech) در قالب یک محصول فرآیندی پیچیده، با ریسک‌ بالا و چالش‌برانگیز است. به نحوی که این موضوع، باعث افزایش زمان رسیدن فناوری به بازار و کاهش نرخ موفقیت آن می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل شیوه‌هایی که به منظور تجاری‌سازی این فناوری‌ها به کار گرفته می‌شود؛ مدت زمان رسیدن محصول به بازار در عمل افزایش می‌یابد. بدیهی است افزایش زمان رسیدن یک محصول مبتنی بر فناوری به بازار، عملاً ارزش نوآوری آن را در زمان ورود به بازار به حداقل رسانیده و توان رقابتی آن را برای ورود و بقا در بازار محصولات مبتنی بر فناوری، کاهش می‌دهد.

بررسی‌های علمی حوزه مدیریت فناوری نشان می‌دهد تجاری‌سازی موفق فناوری‌های نوین از طریق توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران و تسهیل دسترسی آن‌ها به خدماتی چون دریافت استانداردهای محصول، مطالعه بازار، رصد فناوری و امکان‌سنجی فنی صورت می‌گیرد. این خدمات در چارچوب «خدمات توسعه فناوری» تعریف می‌شود.

این خدمات، زمینه لازم را برای بلوغ یک فناوری فراهم می‌کنند. فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از این خدمات، طرح‌ها و فناوری‌های خود را به سطحی از تکامل و بلوغ می‌رسانند که آمادگی بیشتری برای ورود به بازار پیدا کنند.

با توجه به اهمیت موضوع بهره‌گیری از «خدمات توسعه فناوری» در راستای تجاری‌سازی موفق فناوری‌های نوین و اثبات تاثیر مستقیم آن در این فرآیند، ایجاد ساختاری متمرکز برای ارائه خدمات تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان، امری حیاتی است.
موسسه خدمات فناوری تا بازار، با حمایت از شرکت‌ها وکارگزاران ارائه دهنده «خدمات توسعه فناوری»، این خدمات را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناوران حقیقی قرار داده است.