نمایندگان کشورهای عضو گروه D-8 از نمایشگاه نانو بازدید کردند

نمایندگان کشورهای عضو گروه D-8 صبح امروز با حضور در نمایشگاه فناوری نانو از نزدیک با آخرین دستاورهای کشور در این حوزه آشنا شدند.

نمایندگان کشورهای عضو گروه D-8 که برای شرکت در اولین جلسه شورای عالی شبکه تبادل و انتقال فناوری کشورهای عضو D-8 به ایران سفر کرده بودند صبح امروز با حضور در نمایشگاه فناوری نانو از نزدیک با دستاوردهای کشور در حوزه فناوری نانو آشنا شدند.

اعضای این گروه با حضور در نمایشگاه فناوری نانو به ارتقای سطح کیفی این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های سال‌های گذشته تاکید کردند.

همچنین اعضای گروه D-8 با حضور در غرفه نوآوری در این نمایشگاه از نزدیک با برنامه ریزی مسئولان کشور برای تجاری سازی محصولات فناورانه آشنا شدند.

اعضای گروه D-8 از باشگاه نانو نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت‌های ایران برای ارتقای سطح کیفی دانش آموزان در حوزه فناوری ‌نانو قرار گرفتند.